Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från mars, 2021

Vilka planer finns för Gallerian?

  V ilka planer har kommunledningen för Galleria Kvarnen? Den frågan ställs i en interpellation till ägarbolagets styrelseordförande Cecilia Burenby. Interpellationen är undertecknad av Franco Sincic (V), Lars-Åke Petterson (M) och Runar Öhman (SD). En liten repetition för den som inte minns. Det är i dagarna tre år sedan kommunen köpte Galleria Kvarnen för 73 miljoner kr av en australisk pensionsfond. Gallerian gick inte bra och många butiksytor stod tomma. Köpet föregick av en kort men intensiv debatt om Gallerian och dess framtidsutsikter. Det är mycket ovanligt att kommuner köper kommersiella fastigheter. Beslutet att köpa fastigheten hade stöd av samtliga partier i kommunfullmäktige även om enskilda ledamöter grymtade. Tre år har gått men det är svårt att säga i vilken riktning fastighetsbolaget rör sig. Några butiker har tillkommit, andra har försvunnit och ett par har bytt lokal. Systembolaget ska flytta in i Willys gamla lokaler och företagsledningen sätter stor tilltro

Planen som rann ut i sanden.

    Ett bilfritt Kungsvägen är en utopi.   Jag tror det var 2014 som kommunen hade planer på att göra en gågata (eller gångfartsområde) av Kungsvägen delen från kyrkan till korsningen med Smålandsvägen. Planerna presenterades i en utställning i Correns gamla lokaler på Kungsvägen där tjänstemän svarade på frågor och allmänheten ombads komma in med synpunkter. Tilltalande skisser fanns med butiker, uteserveringar och barn som lekte på gatan under en flödande sol. En småstadsidyll. Men tydligen minns jag fel. Ett bilfritt Kungsvägen var bara ett av tre framtidsalternativ svarar kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby (S) på min fråga. ”Det förslag som visades var en del i det som kallades ”Vi möts i Mjölby” som var ett förslag på hur man skulle utveckla hela stadskärnan. Det var ett stort arbete med mycket medborgardialoger, bland annat var det här vi fick till oss att man ansåg att Mjölbys ”själ” var musiken. Gästisparkens scen var en del av ”Vi möts i Mjölby”.  När försl