Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från april, 2016

Bolagstämma söndag klockan 11

N ya tider väntar. Inte minst för Svenska Kyrkan i Folkungabygdens pastorat, dess anställda och i förlängningen också dess medlemmar. Ett enhälligt kyrkoråd har föreslagit kyrkofullmäktige att starta ett holdingbolag som i sin tur ska utveckla ett antal affärsdrivande bolag. I en intervju i Corren (28/4) utvecklar kyrkoherde Fredrik Lennman sina tankegångar. Tanken är inte att kyrkan ska driva taxibolag eller chokladtillverkning utan förskola, HVB-hem, äldreboende, begravningsbyrå eller annan lämplig omsorgsverksamhet. Kyrkan blir allt fattigare med ett sinande medlemsantal och vinstdrivande företag blir nödvändiga om inte den materiella nöden ska klappa på kyrkporten. Kyrkoherden fortsätter: ”Genom att bredda verksamheten får vi också större möjligheter att undvika uppsägningar av personal och att slippa sälja fastigheter ”. I mina öron låter det som ett förtäckt hot. Vem vill medverka till att arbetslösheten blir ännu större? Lennman säger till Corren att ”… både ja

Hockeyentrén får vänta

M inns ni Sten-Åke Lövdahls medborgarförslag att bygga om ishallens entré lagom till hallens 30-årsjubileum i höst? Den nuvarande entrén är ett arv från uterinkens dagar och är kall, dragig och opraktisk, Mjölby kommunfullmäktige har behandlat förslaget och överlåtit ärendet till kultur- och fritidsnämnden för utredning och beslut. Nämnden (§11) tycker att förslaget är bra och har utrett kostnaden till 250.000 - 300.000 kr. Men förvaltningen saknar pengar för en ombyggnad under 2016. Ombyggnaden tas med på listan över framtida önskemål och behandlar det i sedvanlig ordning under kommande år. Ärendets behandling är ett skolexempel på hur det ser ut i den kommunala förvaltningen. En motion eller ett förslag behandlas och förslagsställaren får en klapp på huvudet men i nästa andetag konstaterar beslutsfattarna att pengar saknas. Man måste som bekant spotta länge på en sten för att den ska bli våt.

"Vi lagar från grunden med lokala råvaror"

En vanlig kommentar förr vid mötet med rörelseidkare var att ”ni på tidningen skriver för lite om näringslivet”. Det kan inte gälla restaurang och konditorier åtminstone inte om måttstocken är Corren eller Motala Tidning. I dagens Corren kan vi på ettan läsa om att Göta Hotell i Borensberg fått ny arrendator i Green Venue Hotell AB (Christina Landoff som driver Skeninge Statt) och att Himmelsby gårdshotell utanför Mantorp bygger ut igen. Tidigare har vi varit väl informerade om turerna kring Bistro Folkes konkurs i Linköping och att Medevi brunn fått ny vd. Konkursartiklarna var undantag för oftast handlar det om snälla reklamartiklar där köksmästaren får säga ”att vi testar ett nytt koncept där vi lagar mat från grunden med lokala råvaror”. Halvfabrikat och korvar från Sibylla då? ”O nej då, inte här inte”. Samma visa hördes när Mjölby Golfklubb bytte krögare för några år sedan. Den krögaren är inte kvar idag. Konstigt att Guide Michelin inte har några representanter i våra

Varför reagerade inte Mjölby kommun?

Hur kan en överförmyndare missköta sitt uppdrag i 19 år utan att hans uppdragsgivare, Mjölby kommun, reagerat? Det är den fråga jag ställer mig efter att ha läst igenom den 20-sidiga utredning som Överförmyndarkansliet i Motala gjort och som ligger till grund för polisanmälan mot Leif Eriksson. En överförmyndare utövar tillsyn över gode män och förvaltares arbete och får aldrig ta på sig gode mannens uppgift och agera för enskilds räkning. Den andra januari 2015 överfördes samtliga akter från Mjölby till Motala. Då det var stor oreda i papperen innebar det till en början att alla akter måste sorteras, förtecknas, ommärkas och läggas i ett nytt mappsystem, När själva granskningen tog vid konstaterades stora och allvarliga brister. I många fall har de omyndiga orsakats ekonomisk skada på grund av överförmyndarens beslut eller brist på beslut. Många av hans beslut strider helt mot gällande lagstiftning eller saknar lagstöd. I flera fall har gammal lagstiftning använt

Silly season i styrelserummen

Om ni inte redan märkt det pågår något som kallas silly season i hockeyvärlden. Backar, forwards och tränare sätter sina signaturer på feta kontrakt och spekulationerna om vem som hamnar var fyller sportsidorna. LHC mister Jonas Junland och Daniel Rahimi och de skäggen kommer att saknas i Saab Arena i höst. Junland vill ha en marknadsmässig lön i Schweiz och efter att ha sett bilder på hans jättekåk i Ljungsbro förstår jag att bankkontot mår bra av en påfyllning av schweizerfranc. Spelare kommer och går, bara sargen består. Silly season pågår också i styrelserummen. Christer Mård har aviserat sin avgång efter lång och trogen tjänst som ordförande och valberedningen söker hans efterträdare. Vem kan det bli och vilka krav ställs på den som blir ordförande i residensstadens mest prestigefyllda förening? Han ska naturligtvis kunna skillnaden mellan offside och icing, vara representativ i största allmänhet och ha goda kontakter i näringsliv, kommun och förvaltning. Vana vid hyresf