Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från maj, 2010

Kommunledningen duckar bakom tjänstemännen

Konturerna börjar klarna kring stationshuset i Skänninge. Å ena sidan, en tydlig och målmedveten opinion för dess bevarande med rutinerade kommunal- och landstingspolitikern Sten-Åke Andersson (C) i spetsen och som nu ansöker om en byggnadsminnesförklaring hos länsstyrelsen (Corren 29 maj). Å andra sidan, en famlande och vilsen kommunledning som helst vill riva men inte vågar utmana sina alliansbröder i Skänninge och duckar bakom tjänstemännen i Stadshuset. Betecknade nog är det en tjänsteman, Conny Abrahamsson, som uttalar sig i Corren. Gatuchefen Abrahamsson gör dock en intressant reflektion i tidningen när han ifrågasätter om opinionen för husets bevarande är så stort som Sten-Åke Andersson vill påskina. Men är det upp till en tjänsteman att göra sådana uttalanden? Som tredje part väntar Trafikverket (f d Banverket) otåligt på ett beslut, helst under sommaren. Verket behöver tid för att klara projekteringen av pendeltågsstationen. En utredning kring en byggnadsminnes

Ett skott i foten

Jag trodde att bostadsalternativet för Nordmills del var avskriven men tydligen inte om man läser artikeln i Corren idag (25/5). Att bygga om den 80 år gamla byggnaden till bostäder är bara ett av flera alternativ som diskuteras i en arbetsgrupp. Tidigare har jag fått uppfattningen att lägenhetsalternativet valts bort på grund av bullret från järnvägen. Jag vet inte hur förankrat bostäder är i kommunledningen men om så är fallet är risken för ett skott i foten stor. Har man redan glömt bort den stora och intensivt marknadsförda satsningen på Svartå strand? Då ska man väl inte slå undan benen på det projektet genom att bygga lägenheter några hundra meter därifrån? För så stor är väl ändå inte efterfrågan på centralt belägna lägenheter i en liten stad? Förresten, ta en titt på bilden ovanför. Hur attraktivt är Magasinsgatan som bostadsmiljö? Vad ska man ha istället? Ja, varför inte en inomhus driving-range för golfspelare? Det är åtminstone mer realistiskt än en anläggning fö

Hemliga Jönsson ritar luftslott?

Rivning av stationshuset i Skänninge eller renovering för tio miljoner kr? Ska Mjölby kommun få den lokala valfråga som saknades i 2006 års valrörelse? En fråga som engagerar kommunens invånare och tvingar ut partierna på banan? Nja, det verkar inte så. Jag mejlade ett antal likalydande frågor till kommunalråden Monika Gideskog (M) och Carina Jönsson (S). Svaren var likalydande och kan sammanfattas på följande vis: Nej, detta blir inte någon valfråga. Det finns åsikter för och emot i samtliga partier. Visst vore det trevligt med ett upprustat stationshus, men är det värt priset? Och hur fylla det med ett vettigt innehåll? Nej, det är för tidigt för att ta ställning ännu. Mitt intryck är att de båda stora partiernas företrädare i likhet med tekniska kontoret vill riva av ekonomiska skäl men hukar för en röststark, lokal opinion. Men på en punkt skilde sig Jönssons svar. ”Det har kommit upp ett intressant alternativ som om alla bitar faller på plats blir riktigt bra. Men det är fö

En ren och skär njutning

Golfen är en tidskrävande sport. Därom är alla utövare ense. Det finns tillfällen i livet; familjebildning, husbygge, yrkeskarriär, studier etc när tiden och orken inte räcker till. Många hoppar av då för att inte återkomma. Det är synd. Men jag tror att lösningen finns på närmare håll. Använd de korthålsbanor som finns på nära håll för att hålla swingen och bollkontrollen vid liv. För en hundring kan du få mycket nöje under en till en och en halv timme utan att för den skull skjuta familjelivet och ekonomin i sank. För att sedan återkomma till de stora banorna när livet flyter i lite lugnare fåror. Själv brukar jag spela Tranås korthålsbana eller de fyra korthålen på Omberg när värken i benen inte medger 18 hål på ordinarie bana. Den senare besökte jag nyligen och återvände hem med glad min. Ingen trängsel, bra fairways, välskötta bunkrar och greener i samma höga klass som på 18-hålsbanan. Det är ren och skär njutning att plocka fram järnnian, fullt pådrag och se bollen skjuta up