Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från januari, 2017

Fem frågor till Cecilia Burenby

Kraftverket i Mjölby stad I veckan blev det känt att Mjölby kommun överlåter aktiemajoriteten i MSE till Tekniska Verken i Linköping. Är det en bra eller dålig affär för bolagets ägare, d v s invånarna i Mjölby? Ja den frågan är väl egentligen omöjlig att svara på i dag – svaret ligger nog tio eller femton år framåt i tiden. Jag har ställt fem raka frågor till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby. Här kommer hennes svar. 1)   Blev det nya kraftvärmeverket för en halv miljard den gökunge som välte er ur boet? Nej både Mjölby kommun och Tekniska verken tycker att investeringen var ett bra beslut. Mjölby är expansivt och det var en nödvändig satsning för att vi ska kunna trygga leverans till dagens men även framtida kunder. Kraftvärmeverket är även en miljösatsning som gör att vi kommer ifrån fossila bränslen. 2) Är detta första steget mot att Tekniska Verken tar över alla aktier? Nej Mjölby markerar med att stå kvar som ägare till hela 49 procent för

Game, set och match på Vallen

N i minns kanske i min förrförra blogg att jag skrev om att Länsstyrelsen avslagit överklagandet om bygglov för två tennisbanor på Vifolkavallen. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen i Växjö som efter tre månaders handläggning i tisdags kom fram till samma slutsats som Länsstyrelsen. Två tennisbanor medför inte ökat buller eller mer trafik på Vifolkavallen. I varje fall inte enligt bestämmelserna i Plan- och bygglagen. De klagande utökade argumenten i skrivelsen till Mark- och Miljödomstolen och påpekade bland annat att MAI vill använda området för fotbollsträning men det påverkade inte juristerna i Växjö. Tennisklubben har vunnit i Byggnads- och räddningsnämnden, i Länsstyrelsen och i Mark- och miljödomstolen. Det skulle jag vilja kalla seger i tre raka set, Det finns visserligen, om jag är rätt underrättad, en formell möjlighet att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen men tveksamt om prövningstillstånd meddelas med dessa förutsättningar. Jag ö

Från glödhet till fesljummen

Ordförande i Sveriges illvilligaste fotbollsförening? I nom journalistiken finns ett begrepp som Correns förre chefredaktör Bertil Torekull lärde mig – Håll grytan kokande. Med detta menade han att mata brasan med små vedträn tills avgörandet i en segdragen och uppmärksammad fråga faller. Undrar om det inte är sådant som ÅFF:s ordförande Muharrem Demirok praktiserar. I en stort uppslagen artikel i Corren (25 januari) med rubriken ” Hatet och hoten kan få ÅFF-basen att sluta”. Artikeln väckte min uppmärksamhet för vanligen är budskapet att ÅFF är den gulligaste elitföreningen i Sverige där alla är snälla mot varandra och äter lövbiff med pommes på Stallet. Demirok lägger ut texten för Per Bergsten. Han har aldrig varit med som så mycket hat och hot, illasinnad ryktesspridning och intriger och det med ett språkbruk som skrämmer även en garvad politiker. I nästa månad är det årsmöte och Linköpingspolitikern har ännu inte svarat valberedningen om han ställer upp för

Fördel tennis på Vifolkavallen

L änsstyrelsen har avslagit överklagandet från två boende på Skyttegatan som inte gillar att kommunen beviljat bygglov för två tennisbanor på Vifolkavallen. Men ordstriden kring tennisbanorna är inte över ännu. Grannarna har överklagat till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Det var i juni 2016 som byggnads- och räddningsnämnden beviljade för två tennisbanor på den sjumannaplan som i folkmun kallas Lilla Wembley. De klagande har i skrivelsen angett att de känner till tre alternativa bättre placeringar för tennisbanor men Länsstyrelsen kan endast pröva den placering som bygglovet gäller. Grannarnas huvudargument är att tennisspelet orsakar buller och ökad trafik i området. Länsstyrelsen gör dock bedömningen att den olägenhet som kan uppstå för klagandena inte innebär sådana störningar eller betydande olägenheter för omgivningen som avses i andra kapitlet av plan- och bygglagen. Länsstyrelsens uppfattning är att nya banor inte kommer att leda till trafik- eller parkering

Deadline första juni

H ur ska det gå för Peabs lägenhetsprojekt i Hästholmens hamn? Igår, onsdag, hölls ett möte i kommunstyrelsen som kan få avgörande betydelse för framtiden. Kommunstyrelsen beslöt att teckna ett avtal med Peab om att köpa fyra lägenheter för uthyrning och sex affärslokaler. För detta betalar kommunen (hamnbolaget) 200 000 kr. Syftet är att få fart på försäljningen av bostadsrätter. Om inte mäklaren lyckats sälja 80 procent av lägenheterna den första juni blåser Peab av projektet och de 200 000 kronorna betalas tillbaka. Tidsgränsen är satt av byggbolaget. Det syns mig som en snäv tidsmarginal. Hur ska mäklarna hinna sälja ett 20-tal lägenheter i prisspannet 1-5 miljoner kr på fyra futtiga månader? Trots de tuffa villkoren var kommunstyrelsens ledamöter optimister om framtiden enligt min källa. Går det vägen? Ja, jag vet inte. Fifty-fifty? Om bilan faller på försommaren är det ingen katastrof. Ödeshög förfogar fortfarande över en stor och välordnad