Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2014

Förnuftet finns i Boxholm

S om ni kanske känner till har Miljönämnden i Mjölby-Boxholm beslutat överklaga Förvaltningsrättens dom om att upphäva vitesbeloppet för rökförbudet på Kungshögaskolan. Nästan instans som får behandla detta delikata ärende är Kammarrätten i Jönköping. Nämnden säger att ett prejudikat behövs i högre instans eftersom två tidigare domar på annat håll i landet har kommit till olika slutsatser. Nämnden var inte enig. Stefan Andersson säger att det är absurt att kommunala förvaltningar ska bötfälla varandra. Hans uppfattning är att det gått prestige i ärendet och att det är tjänstemännen som driver på vilket de politiskt valda ledamöterna inte orkar motsätta sig. Så kan man då konstatera att det sunda förnuftet i nämnden utgörs av en moderat officer bosatt i Boxholms kommun. Fortsättning följer.

Nostalgin har sitt pris

Så här såg det ut hösten 2010. Men nu kan jag inte upptäcka den. Borta för evigt? Bränsle hos grannen? Jag har varit Mjölbybo i över 30 år och jag har följt kommunalpolitiken som reporter i cirka 20 år. Under dessa år har jag följt tre folkliga opinionsyttringar som vållat visst rabalder. Den första var striden om Edlunds kvarn på 80-talet, den andra var bevarandet av Bebbes kiosk för drygt tio år sedan och den senaste var striden om Bemabhuset vilket nyligen avgjorts till byggnadsnämndens fördel. Rivning alltså. Byggnadsnämnden togs nog på sängen när de ville riva Edlunds kvarn men hembygdsföreningens energiske ordförande Berndt Möller med benäget bistånd av Correns reporter Jan Hylander lyckades rädda kåken. Det var nog första gången jag var med om en regelrätt kvällstidningskampanj på Corren. För er som inte är så insatta i Mjölbys moderna historia är Edlunds kvarn den kåk vid ån som rymmer Nyfiket. Bemab-huset gick dock inte att rädda trots att rivningsmotstånda

Porten till vildmarken

Under många år förekom uppgifter i idrottskretsar om att ingen östgötakommun hade så många kilometer elbelysta motionsspår ställt i relation till antalet invånare som Mjölby. Skälet till detta var en fritidschef som förutom att han var en stark man i den kommunala organisationen också var förtjust i svett- och snorsporter. Om detta påstående klarar en närmare granskning vet jag inte. Det kan ha varit fotbollsspelare som spred det ryktet för inga bollspelare gillar egentligen försäsongsträningen med mycket löpning i skogen. Hursomhelst - den som vill sträcka ut i skogsmiljö saknar inte möjligheter. Väderstad, Mantorp, Skänninge och Västra Harg har spår av god kvalité. Centralorten Mjölby har tre, en som utgår ifrån Lundbyvallen, en vid Skogssjön och en vid Vifolkavallen och det är om den senare dagens kria handlar om. Skogen utanför Vallen är mark som på kommunalbyråkratiskt språk kallas ”tätortsnära skog vars främsta uppgift är rekreation för tätortens invånare”. F

Kilometerlånga köer och klirr i kassan

I dagarna är det 40 år sedan Mobilia öppnade portarna för första gången. Jag och mitt sällskap hade varit på eftermiddagsbio i Linköping. Det var en söndag och några kilometer före avfarten till väg 206 i Mantorp tog det stopp och jag befarade att en svår olycka hade hänt. Först efter 40 minuters väntan nådde vi avfarten och kunde fortsätta hem mot Vadstena. Dagen efter kom förklaringen i tidningen. Det var premiär för Mobilia. Köpcentrum i anslutning till motorvägen låg i tiden. Samtliga tillfartsvägar var tillproppade och den bautastora parkeringsplatsen var full. En bjärt kontrast till dagens situation när parkeringsplatsen knappast är fylld till en femtedel. När jag tog bilden här ovan slog det mig att dåtidens arkitekter måste ha haft stora förhoppningar på bilismen som anlade en så gigantisk parkeringsplats. Trodde de verkligen att alla parkeringsplatser behövdes? Sedan jag flyttade till Mjölby för drygt 30 år sedan har jag följt utvecklingen både som konsumen

Utbildningsnämnden vann i Förvaltningsrätten

M edan Mjölby kommuns politiker diskuterat för att formera organisationen för de kommande fyra åren har Förvaltningsrätten gnuggat ett ärende som gäller Mjölby kommun. Vi går några månader bakåt när miljöförvaltningens tjänstemän påträffade en rökare på Kungshögaskolans gård och dömde ut ett vitesföreläggande på 15 000 kr till utbildningsnämnden plus lika mycket för varje rökare som ertappades framöver. Utbildningsnämnden överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping och nu ger domstolen utbildningsnämnden rätt. Miljönämndens beslut är inte tillräckligt precist formulerad – bland annat saknas en bortre tidsgräns – och eftersom skolgården korsas av en allmän cykel- och gångväg har skolans rektor ingen rimlig möjlighet att övervaka rökförbudet. Tilläggas kan att utbildningsnämnden inte överklagat förbudet i sig utan kopplingen till vitesföreläggandet. Förvaltningsrätten behöver nio sidor för att förklara detta. Det är med andra ord en ordentlig genomgång av