Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från 2020

Två talangfulla Korvar och en Guldpanna

  Sören "Guldpannan" Nilsson (t h) tillsammans med brodern Charles som också spelade i MAIF Hör du till dem som gick på fotboll i Motala på 60-talet och förundrades över floran av smeknamn på och utanför planen? Bakom de fantasifulla namn dolde sig duktiga spelare som gjorde avtryck både på och utanför planen. Av utrymmesskäl ska jag hålla mig till min barndoms Motala och Vadstena.   Jag känner två Korvar, (Kolmgren och Blomberg), en Alfa (Björn Lundberg), en Bullen (Bard i Boren), en Paltarn, en Pajen och en Kula. Bullen Bard kamperade ihop med Mante Vallin i Boren vars princip var att aldrig beträda aldrig träningsplanen förrän gräset grönskade. Stilen och Bocke minns många med glädje och i Boren fanns också en Lake. Var annars?   Den snabbe Bengt Löfstedt i MAIF fick heta Röke. I Starka fanns också Pitty Sjöholm, Nisse Höna och centerhaken Kron (Leif Johansson). Lagledare var Kulörten. Det var inte svårt att räkna varifrån MAIF-aren Bengt ”Bjälbo” Karlsson kom. Söre

Detta gick vi miste om

  D et började lovande med ett storstilat fyrverkeri i Stadsparken på nyårsafton 2019 men sedan tog festen slut. Coronan orsakade pyspunka på Mjölby stads hundraårsjubileum Mjölby kommun avsatte tre miljoner kr i finansiellt stöd till egna och andras arrangemang. Kommunens musik-, kultur- och idrottsföreningar kraftsamlade för att göra jubileumsåret till något extra minnesvärt. Men förgäves. Det första större arrangemanget som fick ställas in var en konsert på Earth Hour (28 mars) med Louise Hoffsten i Mjölby kyrka. Räddningstjänstens isvaksräddning den 8 februari för allmänheten i Skogssjön ställdes också in. Riksteaterns föreställning med nycirkusen ”Fauna” blev inte heller av. Inte heller Stadsloppet den 6 maj som var tänkt som ett inslag i hälsoveckan. En guidning med Lars Frölich och Anders Persson om Mjölbys allra äldsta historia om Kungshögarna fick stryka på foten liksom en Skånska Lasse-dag i Gästisparken. Andra stora inslag under sommaren var Broarnas dag, Blåso

Tydliga regler - eller inte?

  T unga nyheter rullar in över horisonten dan före dopparedan. Mjölby kommun stänger alla idrottsanläggningar på grund av pandemin. Gott så och ingen protesterar. Men gäller förbudet också de privatägda padelhallar som växer upp som svampar en regnig höst? Har kommunen laglig rätt att stänga även privatägda hallar? Tennishallen på Vifolkavallen är heller ingen kommunal anläggning. Vände mig till kultur- och fritidschefen Ulf Johansson för ett förtydligande. Så här svarar han: ”Du är själv inne på svaret. Kommunen har inte rätt att stänga ner anläggningar som man inte äger. Här får man förlita sig på att ägarna även de rättar sig efter folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det gäller såväl privatägda som föreningsägda. De föreningar som äger anläggningar (ex. Tennisklubben), gör vi uppmärksamma på rekommendationerna och hoppas att de följer kommunens linje i detta.”   Kommunen saknar alltså sanktionsmöjligheter. (Mitt tillägg). Återstår att se hur padelhallarnas ägare ställ

Utbyggnad, ombyggnad och nedläggning

  V ädret lägger en kall, fuktig dimma över landets golfbanor men tro fördenskull inte att all aktivitet har avstannat. På min hemmabana Mjölby pågår, förutom renoveringen av bevattningsanläggningen på sista nio, grävarbeten för en ny damm/våtmark mellan sjuans tee och åttans green. Dammen har två syften, dels som vattenreservoar under torra somrar, dels som våtmark till fromma för flora och fauna. Toppade bollar från sjuan får konkurrera om utrymmet med fåglar, grodor och paddor. Klubbledningen utlovar att arbetet är klart till våren. (Så vi längtar). Större dammar är tydligen en trend bland östgötska klubbar. Förra vintern byggde Vadstena ut dammen på hål nr 15. Landskrona GK, belägen i Borstahusen ett par kilometer från Landskronas centrum, har en lång period av ombyggnad, greenrenovering etc bakom sig och nu är det dags igen. Klubben har antagit en masterplan vars främsta syfte är att framhäva Erikstorpsbanans karaktär av seasidebana även om bara tre hål har direktkontakt me

Silon i Väderstad rivs

  S nart är silons saga i Väderstad slut. I årets sista kommunfullmäktigesammanträde på tisdag tas beslutet att köpa in silon och totalt 20 000 kvm mark för 1,5 miljoner kr. Rivningskostnaderna är beräknade till 3,5 miljoner kr och rivningslov beviljades i oktober. Kommunens avsikt är att bygga bostäder på den centralt belägna tomten. Det rör sig troligen om villor. Den höga silon har varit ett landmärke för Väderstad och en symbol för den bördiga jordbruksbygden, men behovet av bostäder ansågs väga tyngre. Det är många år sedan den var i bruk.