Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från maj, 2019

Njurbälte på!

Ingen Rally-Rille satsar här. V ästra delen av Järnvägsgatan, den som är närmast ”Japanrondellen”, ska förses med ett nytt dynamiskt farthinder. Arbetena startar på måndag. Farthindret är av ett nytt slag och består av en lucka som fälls ner sex centimeter i vägbanan om bilen körs för fort. Tillräckligt djupt för att luftfärden ska upplevas som obehaglig för bilens förare och passagerare. Projektet är beräknat till en miljon kr varav 625 000 kr kommer från Trafikverket. Tre sådana farthinder finns redan i Linköpings kommun. (Mjölby kommun gör inget som inte först prövats i Linköping) Gott och väl med det men hur ser farthindren ut i andra delar av Mjölby tätort? Vi kan ta en annan del av Järnvägsgatan som exempel mittemot järnvägsstationen. Där finns tre upphöjda farthinder och övergångsställen som efter några års tjänstgöring är i ett bedrövligt skick. Djupa hjulspår och tvära övergångar mellan gatstenarna. Här skrapar du i underredet även om du kryper fram. Det fi

Sålde 60 folkbokföringsadresser i hemmet

K reativiteten för att utnyttja det sociala skyddsnätet är stor. Häpnadsväckande detaljer avslöjas i en dom från Förvaltningsrätten i Stockholm den 27 mars 2019. Fakta i målet. Skatteverket i Uppsala har upptaxerat en 45-årig kvinna med 324 686 kr för beskattningsåret 2015 och 264 952 kr för beskattningsåret 2016. 45-åringen har tagit betalt för att tillhandahålla folkbokföringsadresser och andra liknande tjänster. En liten grossisthandel om man så vill. Av Skatteverkets utredning framgår att totalt cirka 60 personer varit folkbokförda på hennes adress i en Stockholmsförort. Runt 30 personer har från 2012 och framåt varit bokförda på en annan adress i en annan förort. Ytterligare 33 personer har varit folkbokförda på tre andra adresser som har kopplingar till den skattskyldiga kvinnan. Ett antal av de personer som varit bokförda hos 45-åringen har av Södertörns tingsrätt bedömts vara bulvanidentiteter som använts för att bedriva näringsverksamhet med avsikten att bland ann

Vi kör ett varv till

S omliga legender lever vidare i människors medvetande. För åtta år sedan skrev jag ett blogginlägg om Enslingen på Fjuk, Erik Zetterblad (1882-1966), som jag träffade som liten pys vid två tillfällen kring 1960. Jag fick fotografera honom vid ett tillfälle och den snart 60 år gamla bilden har publicerats på Facebook några gånger. Ett enda knäpp på farsans brygga i Mörtviken (Motala). För fyra år sedan blev jag till min förvåning kontaktad av en inslagsproducent på det brittska produktionsbolaget Spun Gold. Han hade sett mitt blogginlägg om Zetterblad och ville köpa bilden för programserien Great Canal Journeys. Huvudaktörer är det äkta paret Prunella Scales och Timothy West. Låter Prunellas namn bekant? Javisst det är Sybil i Fawlty Towers, kvinnan var andedräkt kan rosta en brödskiva enligt John Cleese. Det programavsnittet finns att se på SVT Play (Kunskapskanalen). Det var ju lite smickrande att indirekt få medverka i en brittisk produktion som sålts över hela värl

Nu väntar andra etappen

Slutbyggt på Svartå strand? Knappast, nu vidtar exploateringen av Södra Björkudden, det område som omfattar bland annat Länkens gamla klubblokal. Hösten 2017 vann det lokala byggföretaget Göta Stenhus en markanvisningstävling där intentionerna var att bygga 54 hyresrätter i låga hus. Nu är detaljplanearbetet klart och antaget i byggnads- och räddningsnämnden och kommunstyrelsen har undertecknat ett köpeavtal med byggföretaget Göta Stenhus på 5 139 900 kr. Någon byggstart är inte bestämd ännu. Exakt hur området ska utformas är för tidigt att säga. I avtalet mellan kommunen och köparen finns dock föreskrivet att det gamla pumphuset och trävillan ska bevaras och arbetas in i förslaget. ”Det finns spännande förslag,” säger kommunalrådet Cecilia Burenby. Därmed är kommunens styrande på god väg att förverkliga sina idéer om att göra om det gamla industriområdet från början av förra seklet till en ny stadsdel med många bostäder.