Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2014

Förnuftet finns i Boxholm

Som ni kanske känner till har Miljönämnden i Mjölby-Boxholm beslutat överklaga Förvaltningsrättens dom om att upphäva vitesbeloppet för rökförbudet på Kungshögaskolan. Nästan instans som får behandla detta delikata ärende är Kammarrätten i Jönköping. Nämnden säger att ett prejudikat behövs i högre instans eftersom två tidigare domar på annat håll i landet har kommit till olika slutsatser.
Nämnden var inte enig. Stefan Andersson säger att det är absurt att kommunala förvaltningar ska bötfälla varandra. Hans uppfattning är att det gått prestige i ärendet och att det är tjänstemännen som driver på vilket de politiskt valda ledamöterna inte orkar motsätta sig.
Så kan man då konstatera att det sunda förnuftet i nämnden utgörs av en moderat officer bosatt i Boxholms kommun.
Fortsättning följer.

Nostalgin har sitt pris

Porten till vildmarken

Kilometerlånga köer och klirr i kassan

Utbildningsnämnden vann i Förvaltningsrätten