Fortsätt till huvudinnehåll

Sista striden det är ..?

 


Den som gräver i protokoll kan hitta nyheter. Folkungabygdens pastorats fullmäktigesprotokoll från 28 maj i år innehåller en del dramatik som gått under mediernas radar. Det handlar naturligtvis om pastoratets miljonrullning och bageriets (Mat i Folkungabygd AB) kostsamma konkurs.

Det börjar med den intetsägande rubriken ”Förberedelse inför ordinarie stämma för Kyrkans Holdingbolag i Folkungabygden AB”.

Kyrkofullmäktiges ordförande Ellinor Karlsson meddelade att hon blivit utsedd till ombud för pastoratet vid bolagsstämman och att hon får med sig två tjänstemän som stöd.

Hon överlämnade ordet till Holdingbolagets ordförande Leif Larsson som ville att pastoratet skjuter till ytterligare 76 000 i aktieägartillskott till Holdingbolaget. Han hade i ett första skede yrkat 150 000 kr men nöjer sig med halva beloppet.

Ledamoten Berit Greck-Ånell, som hela tiden varit kritisk till pastoratets affärsplaner, yrkande på avslag för ytterligare pengar till Holdingbolaget och att bolaget omedelbart ska försättas i konkurs.

Hon utvecklade sina synpunkter i ett eget yrkande. Holdingbolaget registrerades under 2016 och har sedan dess startat tre dotterbolag varav ett har gått i konkurs (bageriet) och de övriga två är begärda i likvidation. Under denna korta tid sedan starten av Holdingbolaget har cirka 1,9 miljoner kr redan tidigare betalats ut av kyrkans medlemsavgifter till hjälp åt bolaget som haft likviditetsproblem. Trots detta har Holdingbolaget misslyckats så att det nu bara är konkurs och likvidationer kvar av dotterbolagen.

”Kyrkofullmäktige kan inte fortsätta att sponsra ett icke bärkraftigt företag gång på gång.”, fastslog Berit Greck-Ånell.

Efter tio minuters ajournering återupptogs sammanträdet och Ellinor Karlsson ställde proposition på de båda yrkandena. Trots Berit Greck-Ånells kraftfulla argumentation vann kyrkorådet voteringen med 21-8. Holdingbolaget fick alltså sitt aktieägartillskott på 76 000 kr.

Berit Greck-Ånell, Håkan Johansson och Agneta Lantz reserverade sig skriftligt mot beslutet.

Om detta är sista ordet kring pastoratets magplask i näringslivet återstår att se. Knappast troligt att pastoratet gör ytterligare försök att etablera sig på områden utanför kärnverksamheten. En dyrbar läxa som orsakat splittring bland pastoratets förtroendevalda.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

De okända miljardärerna på slätten

Bakom denna oansenliga fasad döljer sig ett av länets med välmående bolag.   Cloetta, Biltema och Saab är välkända i Östergötland. Men kännedomen om Runsvengruppen i Skänninge som äger varuhuskedjan ÖoB är mindre. Trots att koncernen är en veritabel pengamaskin för sina ägare. ÖoB säljer livsmedel, husgeråd, verktyg, penslar och trädgårdsredskap för nästan fyra miljarder kr per år. Den butik som inom kort öppnas i Linköping blir den hundrade i ordningen. Runsvengruppen och Biltema har två saker gemensamt. De är inte börsnoterade och håller en låg profil gentemot massmedia. Biltema fyller 50 i år och jubileumsartikeln i Corren skrevs utan att Sten-Åke Lindholm uttalade sig överhuvudtaget. Även Runsvens ägare håller distansen till medierna. Delvis beroende på en 30 år gammal historia när polisen gjorde en gryningsräd mot bolagets huvudkontor och beslagtog bokföringshandlingar för att företaget var misstänkt för varusmuggling. Påslakan hade deklarerats som vindskydd

"Bitterhet är inte min grej"

  J ohan Birath lämnar politiken definitivt den 1 mars. På lördagen avsade han sig samtliga uppdrag för socialdemokraterna. Johan har haft ledande uppdrag för sitt parti i många år och bland människor i och utanför Boxholm sågs han som Britt-Marie Johanssons självklara efterträdare, men en medlemsomröstning i partiet röstade fram Claes Sjökvist, kultursekreterare i Tranås, som partiets främsta företrädare. Valresultate t ställde all planering på ända och fick till följd av Britt-Marie Johansson sköt upp sin planerade pensionering i somras. Men nu har alltså Johan nått vägs ände åtminstone vad partipolitiken beträffar. Johan Birath har en spännande bakgrund. Började som valsverksarbetare, vidareutbildade sig till lärare och forskare. Han har skrivit såväl skönlitterära verk som flammande protestartiklar mot ysteriets nedläggning och är flitigt anlitad som föredragshållare i historia. De östgötska bibliotek, församlingshem och bygdegårdar, som inte haft besök av Johan, är lätt rä

"Åk till Linköping - skit i Mjölby"

                                                                             Användbar till mycket. K ommunal marknadsföring är inte lätt särskilt inte som orten ifråga inte har något att visa upp. Ett av de mer udda inslagen i min journalisttillvaro i Mjölby var kampanjen ”Åk till Linköping – skit i Mjölby”. Och den historien från 1982 är värd att berätta. En av de anställda på fritidskontoret ansåg att Mjölby hamnat i bakvatten när det gällde jakten på turister i konkurrens med övriga kommuner i västra länsdelen. Hans tankegång var inte originell men klarsynt. Ett stort antal resenärer passerade genom kommunen på E 4 och denna mäktiga potential utnyttjades inte. Vi måste hitta ett sätt att få åtminstone tio procent av de förbipasserande att stanna till. Vilka är de mest grundläggande behoven hos förare och passagerare? Jo, alla blir nödiga förr eller senare. Särskilt om man färdats 35 mil.   Ett utedass med vidhängande informationstavlor byggdes i Väderstad. Sagt och gjort.