Fortsätt till huvudinnehåll

En djupdykning hos byggnadsnämnden

 

Byggnads- och räddningsnämnden är en institution som sällan får några rubriker i tidningen. Men det förekommer intressanta saker ändå. Följ med på en titt i det kommunalpolitiska, vardagliga beslutsfattandet fjärran från regeringskris och TV-mikrofoner.

Byggnadsnämnden är unik såtillvida att den är gemensam för Mjölby, Boxholm och Ödeshög och innehåller alltså representanter för de två senare kommunerna. Dagens exempel är hämtat från sammanträdet 15 juni 2021.

Byggnadskontoret fick den 15 februari en ansökan om bygglov för fasadändring av ett bostadshus i Öjebro kvarnby. Fastighetsägarens avsikt var att ersätta ett fönster på byggnadens södra gavelfasad med en altandörr.

Den 10 mars besökte en tjänsteman fastigheten och denne upptäckte att man tilläggsisolerat och bytt fönster utan att ha sökt bygglov. Tilläggsisolering är i regeln en sådan åtgärd som kräver bygglov då den bedöms utgöra en avsevärd påverkan på byggnaden yttre utseende enligt områdesbestämmelserna ”Öjebro kvarnby” beslutad 24 mars 1992.

Förvaltningen räknar ut en sanktionsavgift på 8 282 kronor och föreslår politikerna i nämnden att döma ut avgiften. Men ledamoten Torsten Ohlsson (M) föreslår att avgiften ska halveras till 4 141 kronor. Man kan inte begära att privatperson ska kunna hålla reda de specifika bestämmelserna för Öjebro, är hans motivering.

Ordförande Anders Steen © ställer proposition på Ohlssons yrkande och byggnadskontorets förslag och Ohlssons förslag vinner. Kjell Gustafsson (S) och Britt-Inger Petersson (S) reserverar sig mot beslutet. Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen. Anders Steen får göra flitigt bruk av ordförandeklubban denna dag.

Den här typen av mindre tuppfäktningar är inte ovanliga om man bläddrar i nämndens protokoll. Tjänstemännen på byggnadskontoret föreslår ett beslut medan ledamöterna föreslår en snällare tolkning och inte sällan vinner de senare. Det går inte alltid att urskilja någon särskild partilinje.

Den som vill fördjupa sig i vilka lagar och regler som styr besluten kan gå till diarienummer BRN/2021: 108

 

 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

De okända miljardärerna på slätten

Bakom denna oansenliga fasad döljer sig ett av länets med välmående bolag.   Cloetta, Biltema och Saab är välkända i Östergötland. Men kännedomen om Runsvengruppen i Skänninge som äger varuhuskedjan ÖoB är mindre. Trots att koncernen är en veritabel pengamaskin för sina ägare. ÖoB säljer livsmedel, husgeråd, verktyg, penslar och trädgårdsredskap för nästan fyra miljarder kr per år. Den butik som inom kort öppnas i Linköping blir den hundrade i ordningen. Runsvengruppen och Biltema har två saker gemensamt. De är inte börsnoterade och håller en låg profil gentemot massmedia. Biltema fyller 50 i år och jubileumsartikeln i Corren skrevs utan att Sten-Åke Lindholm uttalade sig överhuvudtaget. Även Runsvens ägare håller distansen till medierna. Delvis beroende på en 30 år gammal historia när polisen gjorde en gryningsräd mot bolagets huvudkontor och beslagtog bokföringshandlingar för att företaget var misstänkt för varusmuggling. Påslakan hade deklarerats som vindskydd

"Bitterhet är inte min grej"

  J ohan Birath lämnar politiken definitivt den 1 mars. På lördagen avsade han sig samtliga uppdrag för socialdemokraterna. Johan har haft ledande uppdrag för sitt parti i många år och bland människor i och utanför Boxholm sågs han som Britt-Marie Johanssons självklara efterträdare, men en medlemsomröstning i partiet röstade fram Claes Sjökvist, kultursekreterare i Tranås, som partiets främsta företrädare. Valresultate t ställde all planering på ända och fick till följd av Britt-Marie Johansson sköt upp sin planerade pensionering i somras. Men nu har alltså Johan nått vägs ände åtminstone vad partipolitiken beträffar. Johan Birath har en spännande bakgrund. Började som valsverksarbetare, vidareutbildade sig till lärare och forskare. Han har skrivit såväl skönlitterära verk som flammande protestartiklar mot ysteriets nedläggning och är flitigt anlitad som föredragshållare i historia. De östgötska bibliotek, församlingshem och bygdegårdar, som inte haft besök av Johan, är lätt rä

"Åk till Linköping - skit i Mjölby"

                                                                             Användbar till mycket. K ommunal marknadsföring är inte lätt särskilt inte som orten ifråga inte har något att visa upp. Ett av de mer udda inslagen i min journalisttillvaro i Mjölby var kampanjen ”Åk till Linköping – skit i Mjölby”. Och den historien från 1982 är värd att berätta. En av de anställda på fritidskontoret ansåg att Mjölby hamnat i bakvatten när det gällde jakten på turister i konkurrens med övriga kommuner i västra länsdelen. Hans tankegång var inte originell men klarsynt. Ett stort antal resenärer passerade genom kommunen på E 4 och denna mäktiga potential utnyttjades inte. Vi måste hitta ett sätt att få åtminstone tio procent av de förbipasserande att stanna till. Vilka är de mest grundläggande behoven hos förare och passagerare? Jo, alla blir nödiga förr eller senare. Särskilt om man färdats 35 mil.   Ett utedass med vidhängande informationstavlor byggdes i Väderstad. Sagt och gjort.