Fortsätt till huvudinnehåll

Vifolkavallen blir den nya placeringenÅtervinningsstationen på Skogsvägen försvinner. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) har valt att inte överklaga Länsstyrelsens beslut och därmed accepterat Länsstyrelsens beslut. Nu pågår sökandet efter en alternativ placering. Jag tog idag kontakt med regionchefen Magnus Sandström på FTI och han lämnade följande svar.

”Vi har valt att inte överklaga till Mark- och miljödomstolen och har därmed accepterat beslutet.

Jag har ihop med kommunen letat alternativa platser och efter det har jag kollat på 2 st.

En bredvid Optimera. Där har jag skrivit till markägaren Trivot två fastigheter, men tyvärr inte fått något svar.

Den andra är vid Vifolkavallen. En snabb lösning som jag föreslagit kommunen är på parkering mittemot grusplan, men inget beslut är taget om detta än.”

Med platsen bredvid Optimera menar Magnus Sandström utrymmet mellan Optimera och Frendo där bussarna håller till. Men det troligaste verkar vara Vifolkavallen som har stora utrymmen och saknar genomfartstrafik. De som bor i Brf Mjölet blir säkert glada över detta besked. 

Men än återstår ansökan om bygglov och ett formellt beslut i Byggnads- och räddningsnämnden. Det finns naturligtvis en risk för att grannarna på Skyttegatan klagar som fallet är med den planerade tennisbanan.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vallastaden, Svartå strand och Kungsvalla

"Riv och bygg nytt"

Gallerians problem är inte unika