Fortsätt till huvudinnehåll

Var ligger Vegagatan?


 
Mycket trafikerad korsning men det blir ingen rondell.


Ett par inlägg från er lokala nyhetsbyrå.

Liberalen Curt Karlsson har skrivit en motion att bygga en cirkulationsplats vid korsningen med väg 636 (gamla riksettan). Vi talar alltså om Mjölbys östra infart (Albacken) och i resonemanget finns också avfarten till Vetagatan.

I denna korsning passerar 7 000 fordon/dag och är den mest trafikerade i Mjölby tätort. Men den är inte särskilt olycksdrabbad enligt de tjänstemän som förberett frågan. Trafikverkets databas STRADA har bara hittat en sedan år 2000.

Trafikverket är väghållare för väg 636 och ett rondellbygge måste innebära ett samarbete mellan kommunen och myndigheten. Trafikverket ser heller inte något behov av en rondell. Tjänstemännen föreslog avslag på motionen och det blev också kommunstyrelsens beslut. Frågan ska också upp i kommunfullmäktige men det kan ses som en formalitet.

Trafikverket är väghållare för Linköpingsvägen fram till korsningen med väg 636. Kommunen är väghållare för de övriga vägarna vilket kräver en dialog mellan parterna.

Det kan inte vara lätt att tillhöra oppositionen och föreslå förändringar i Mjölby. Avslagen är i klar majoritet.

Sen kan det vara värt att notera att Vetagatan får namnet Vegagatan i missivet. Det rör sig inte om ett enstaka korrekturfel utan gatan kallas genomgående så. Hur är det med lokalkännedomen i Stadshuset?

Sörby förskola kommer allt närmare
En förskola ska byggas på Sörby som är det snabbast växande villaområdet i Mjölby. Från början planerades en mindre byggnad på 800 kvm. Men efterfrågan på förskoleplatser har ökat väsentligt de senaste åren och för att bygga en skola med sex avdelningar (120 barn) krävs en byggrätt på 1 400 kvm

Problemet har varit att på den avsedda tomten finns ett fornområde som omfattas av prickmark vilket är mark som inte får bebyggas. Mjölby kommun har varit i kontakt med länsstyrelsen som kan tänka sig att göra ett avsteg från regeln efter ytterligare en undersökning av marken och därmed är hindret för en större byggnad undanröjt. Den tänkta tomten ligger i anslutning till Sörby rundloge.

Kommunstyrelsen har därför beslutat att beställa en planändring hos byggnads- och räddningsnämnden. Detaljplanen har en genomförandetid fram till december 2021 så än dröjer förskolan några år. En ny förskola är också på gång i det nya bostadsområdet Sjunningsfält. Kommunens prognoser visar ett behov av 900-1 000 förskoleplatser i framtiden.

Önskar mina läsare en glad midsommar. Lagom med regn, lagom med snaps och lagom med fotboll. Undvik groggar. Läsken är livsfarlig.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

De okända miljardärerna på slätten

Bakom denna oansenliga fasad döljer sig ett av länets med välmående bolag.   Cloetta, Biltema och Saab är välkända i Östergötland. Men kännedomen om Runsvengruppen i Skänninge som äger varuhuskedjan ÖoB är mindre. Trots att koncernen är en veritabel pengamaskin för sina ägare. ÖoB säljer livsmedel, husgeråd, verktyg, penslar och trädgårdsredskap för nästan fyra miljarder kr per år. Den butik som inom kort öppnas i Linköping blir den hundrade i ordningen. Runsvengruppen och Biltema har två saker gemensamt. De är inte börsnoterade och håller en låg profil gentemot massmedia. Biltema fyller 50 i år och jubileumsartikeln i Corren skrevs utan att Sten-Åke Lindholm uttalade sig överhuvudtaget. Även Runsvens ägare håller distansen till medierna. Delvis beroende på en 30 år gammal historia när polisen gjorde en gryningsräd mot bolagets huvudkontor och beslagtog bokföringshandlingar för att företaget var misstänkt för varusmuggling. Påslakan hade deklarerats som vindskydd

"Bitterhet är inte min grej"

  J ohan Birath lämnar politiken definitivt den 1 mars. På lördagen avsade han sig samtliga uppdrag för socialdemokraterna. Johan har haft ledande uppdrag för sitt parti i många år och bland människor i och utanför Boxholm sågs han som Britt-Marie Johanssons självklara efterträdare, men en medlemsomröstning i partiet röstade fram Claes Sjökvist, kultursekreterare i Tranås, som partiets främsta företrädare. Valresultate t ställde all planering på ända och fick till följd av Britt-Marie Johansson sköt upp sin planerade pensionering i somras. Men nu har alltså Johan nått vägs ände åtminstone vad partipolitiken beträffar. Johan Birath har en spännande bakgrund. Började som valsverksarbetare, vidareutbildade sig till lärare och forskare. Han har skrivit såväl skönlitterära verk som flammande protestartiklar mot ysteriets nedläggning och är flitigt anlitad som föredragshållare i historia. De östgötska bibliotek, församlingshem och bygdegårdar, som inte haft besök av Johan, är lätt rä

"Åk till Linköping - skit i Mjölby"

                                                                             Användbar till mycket. K ommunal marknadsföring är inte lätt särskilt inte som orten ifråga inte har något att visa upp. Ett av de mer udda inslagen i min journalisttillvaro i Mjölby var kampanjen ”Åk till Linköping – skit i Mjölby”. Och den historien från 1982 är värd att berätta. En av de anställda på fritidskontoret ansåg att Mjölby hamnat i bakvatten när det gällde jakten på turister i konkurrens med övriga kommuner i västra länsdelen. Hans tankegång var inte originell men klarsynt. Ett stort antal resenärer passerade genom kommunen på E 4 och denna mäktiga potential utnyttjades inte. Vi måste hitta ett sätt att få åtminstone tio procent av de förbipasserande att stanna till. Vilka är de mest grundläggande behoven hos förare och passagerare? Jo, alla blir nödiga förr eller senare. Särskilt om man färdats 35 mil.   Ett utedass med vidhängande informationstavlor byggdes i Väderstad. Sagt och gjort.