Fortsätt till huvudinnehåll

Var ligger Vegagatan?


 
Mycket trafikerad korsning men det blir ingen rondell.


Ett par inlägg från er lokala nyhetsbyrå.

Liberalen Curt Karlsson har skrivit en motion att bygga en cirkulationsplats vid korsningen med väg 636 (gamla riksettan). Vi talar alltså om Mjölbys östra infart (Albacken) och i resonemanget finns också avfarten till Vetagatan.

I denna korsning passerar 7 000 fordon/dag och är den mest trafikerade i Mjölby tätort. Men den är inte särskilt olycksdrabbad enligt de tjänstemän som förberett frågan. Trafikverkets databas STRADA har bara hittat en sedan år 2000.

Trafikverket är väghållare för väg 636 och ett rondellbygge måste innebära ett samarbete mellan kommunen och myndigheten. Trafikverket ser heller inte något behov av en rondell. Tjänstemännen föreslog avslag på motionen och det blev också kommunstyrelsens beslut. Frågan ska också upp i kommunfullmäktige men det kan ses som en formalitet.

Trafikverket är väghållare för Linköpingsvägen fram till korsningen med väg 636. Kommunen är väghållare för de övriga vägarna vilket kräver en dialog mellan parterna.

Det kan inte vara lätt att tillhöra oppositionen och föreslå förändringar i Mjölby. Avslagen är i klar majoritet.

Sen kan det vara värt att notera att Vetagatan får namnet Vegagatan i missivet. Det rör sig inte om ett enstaka korrekturfel utan gatan kallas genomgående så. Hur är det med lokalkännedomen i Stadshuset?

Sörby förskola kommer allt närmare
En förskola ska byggas på Sörby som är det snabbast växande villaområdet i Mjölby. Från början planerades en mindre byggnad på 800 kvm. Men efterfrågan på förskoleplatser har ökat väsentligt de senaste åren och för att bygga en skola med sex avdelningar (120 barn) krävs en byggrätt på 1 400 kvm

Problemet har varit att på den avsedda tomten finns ett fornområde som omfattas av prickmark vilket är mark som inte får bebyggas. Mjölby kommun har varit i kontakt med länsstyrelsen som kan tänka sig att göra ett avsteg från regeln efter ytterligare en undersökning av marken och därmed är hindret för en större byggnad undanröjt. Den tänkta tomten ligger i anslutning till Sörby rundloge.

Kommunstyrelsen har därför beslutat att beställa en planändring hos byggnads- och räddningsnämnden. Detaljplanen har en genomförandetid fram till december 2021 så än dröjer förskolan några år. En ny förskola är också på gång i det nya bostadsområdet Sjunningsfält. Kommunens prognoser visar ett behov av 900-1 000 förskoleplatser i framtiden.

Önskar mina läsare en glad midsommar. Lagom med regn, lagom med snaps och lagom med fotboll. Undvik groggar. Läsken är livsfarlig.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vallastaden, Svartå strand och Kungsvalla

"Riv och bygg nytt"

Polisen som mitt i gatan står