Fortsätt till huvudinnehåll

Mjölby expanderar i EldslösaI december 2017 köpte kommunen 47 hektar söder om Eldslösaleden. Den marken ingår i planområdet


Den framtida bostadsproduktionen i Mjölby bör koncentreras till Eldslösaområdet. Det är innebörden av det beslut som kommunstyrelsen fattar på onsdag genom att beställa två detaljplaner för det 50 hektar stora området. Detaljplan nr ett ska peka ut områden för varierad bebyggelse för villor, radhus och mindre flerfamiljshus och beräknas vara klar under våren. I den norra delen byggs Mjölbys nya grundskola.

400 familjer står i tomtkön varav 200 har uppgett Mjölby som förstahandsval. Det medger en invånarpotential på 400 X3-5 personer per småhus. Kommunen har egentligen inget val än att expandera söderut och öster ut. I väster begränsas möjligheterna av riksväg 32 och det större riksintresseområdet för geologi – Ljunaområdet. Norrut begränsas
möjliga utbyggnader av motorvägen E4, riksväg 50, Skogssjöns naturreservat,skyddsområdet för dricksvattentäkten, riksintresse för geologi i nordöst vid Egebysamt värdefulla jordbruksmarker i nordväst.

Mjölbys tidigare småhusområden har i stor grad byggts på åker- och annan
jordbruksmark, vissa med sämre bördighet och arrondering, men även andra med
goda förutsättningar för jordbruk såsom åkern i Sörbyområdet.
Byggnation i södra Eldslösaområdet med lokala höjder, betesmarker och vissa
åkerytor i ett småbrutet landskap kan ge goda förutsättningar för en mer
dynamisk formgivning av området, likt den som finns i de kuperade delarna i
Sörbyområdet, och i äldre delar av östra Mjölby. Detta kan ge jordbruken bättre
förutsättning att välja dessa ytor och inte att växa nordväst om dagens Mjölby, på
åkermarker som har ett betydligt högre värde.

”Enklare tävling anordnas”

Byggnation i södra Eldslösaområdet med lokala höjder, betesmarker och vissa
åkerytor i ett småbrutet landskap kan ge goda förutsättningar för en mer
dynamisk formgivning av området, likt den som finns i de kuperade delarna i
Sörbyområdet, och i äldre delar av östra Mjölby

För att möta den mer brådskande efterfrågan föreslås att två detaljplaner tas fram
för områdena i ett första skede rymmande totalt upp till ca. 150 tomter.
Den första detaljplanen kan påbörjas inom det första kvartalet av 2020. Den avses
behandla den nordligaste delen av området i höjd med dagens Sjunningsfält. Den
kommer att innehålla Mjölbys planerade nya grundskola. För att stimulera
byggande i mer kuperad skogsmark kommer en enklare tävling anordnas för
bla. kommunens samarbetspartners på småhusmarknaden. Tanken är att påvisa
möjligheterna med att bygga i skogsområden, jämfört med att bygga på plan
åkermark. Ett antal tomter avses efter tävlingen sedan tilldelas flera av de
deltagande för att bebyggas och tjäna som inspiration för kunder som köper
kommunala tomter.

Långt in i framtiden kanske Mjölby växer ihop med Västra Harg?
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

De okända miljardärerna på slätten

Bakom denna oansenliga fasad döljer sig ett av länets med välmående bolag.   Cloetta, Biltema och Saab är välkända i Östergötland. Men kännedomen om Runsvengruppen i Skänninge som äger varuhuskedjan ÖoB är mindre. Trots att koncernen är en veritabel pengamaskin för sina ägare. ÖoB säljer livsmedel, husgeråd, verktyg, penslar och trädgårdsredskap för nästan fyra miljarder kr per år. Den butik som inom kort öppnas i Linköping blir den hundrade i ordningen. Runsvengruppen och Biltema har två saker gemensamt. De är inte börsnoterade och håller en låg profil gentemot massmedia. Biltema fyller 50 i år och jubileumsartikeln i Corren skrevs utan att Sten-Åke Lindholm uttalade sig överhuvudtaget. Även Runsvens ägare håller distansen till medierna. Delvis beroende på en 30 år gammal historia när polisen gjorde en gryningsräd mot bolagets huvudkontor och beslagtog bokföringshandlingar för att företaget var misstänkt för varusmuggling. Påslakan hade deklarerats som vindskydd

"Bitterhet är inte min grej"

  J ohan Birath lämnar politiken definitivt den 1 mars. På lördagen avsade han sig samtliga uppdrag för socialdemokraterna. Johan har haft ledande uppdrag för sitt parti i många år och bland människor i och utanför Boxholm sågs han som Britt-Marie Johanssons självklara efterträdare, men en medlemsomröstning i partiet röstade fram Claes Sjökvist, kultursekreterare i Tranås, som partiets främsta företrädare. Valresultate t ställde all planering på ända och fick till följd av Britt-Marie Johansson sköt upp sin planerade pensionering i somras. Men nu har alltså Johan nått vägs ände åtminstone vad partipolitiken beträffar. Johan Birath har en spännande bakgrund. Började som valsverksarbetare, vidareutbildade sig till lärare och forskare. Han har skrivit såväl skönlitterära verk som flammande protestartiklar mot ysteriets nedläggning och är flitigt anlitad som föredragshållare i historia. De östgötska bibliotek, församlingshem och bygdegårdar, som inte haft besök av Johan, är lätt rä

"Åk till Linköping - skit i Mjölby"

                                                                             Användbar till mycket. K ommunal marknadsföring är inte lätt särskilt inte som orten ifråga inte har något att visa upp. Ett av de mer udda inslagen i min journalisttillvaro i Mjölby var kampanjen ”Åk till Linköping – skit i Mjölby”. Och den historien från 1982 är värd att berätta. En av de anställda på fritidskontoret ansåg att Mjölby hamnat i bakvatten när det gällde jakten på turister i konkurrens med övriga kommuner i västra länsdelen. Hans tankegång var inte originell men klarsynt. Ett stort antal resenärer passerade genom kommunen på E 4 och denna mäktiga potential utnyttjades inte. Vi måste hitta ett sätt att få åtminstone tio procent av de förbipasserande att stanna till. Vilka är de mest grundläggande behoven hos förare och passagerare? Jo, alla blir nödiga förr eller senare. Särskilt om man färdats 35 mil.   Ett utedass med vidhängande informationstavlor byggdes i Väderstad. Sagt och gjort.