Fortsätt till huvudinnehåll

Mjölby tar inte lätt på skolpliktenMjölby kommun tar inte lätt på den lagstadgade skolplikten. Utbildningsnämnden i Mjölby har givit en förälder order att hans/hennes barn ska infinna sig i skolan. Nämnden fattade beslutet vid sammanträdet den 22 juni. Anledningen är att eleven varit frånvarande för mycket. Till föreläggandet är fogat ett vite på 100 kronor per dag och beslutet gäller från höstterminens start.

Eleven har haft hög frånvaro under lång tid och flera åtgärder har vidtagits för att öka närvaron men utan resultat. Nämnden och dess tjänstemän ser ingen annan utväg än ett vitesföreläggande. Protokollsutdraget ger ingen förklaring till varför pojken skolkat.

Beslutet grundas på skollagens sjunde kapitel. Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och vårdnadshavaren är skyldig att se till att barnet tar sig till skolan om inte laga förfall finns.

En sådan här drastisk åtgärd är ovanlig åtminstone i Mjölby. Under mina dryga 20år som kommunreporter på Corren kan jag inte minnas något liknande fall.

Sedan kan man förstås diskutera det kloka i att döma ut böter till en förälder i en, som jag förmodar, socioekonomiskt svag grupp.

Föräldern har möjlighet att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

Uppgifterna är hämtade ur Utbildningsnämndens paragraf 60 den 22 juni 2015. Protokollet är offentlig handling.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vallastaden, Svartå strand och Kungsvalla

"Riv och bygg nytt"

Inga nyheter är goda nyheter