Fortsätt till huvudinnehåll

Mjölbys första markanvisningstävling
Bäst att smida medan järnet är varmt. Så tycks Mjölbys kommunledning resonera kring den fortsatta exploateringen av Svartå strand. Kommunen har bjudit in till markanvisningstävling, den första i sitt slag i Mjölby. Beslutet fattades i kommunstyrelsen i förra veckan.
Det gäller Södra Björkudden, d v s det område som rymmer Länkens gamla lokal (Turabdins klubblokal numera) och det gamla vattenverket utmed ån.

Varför markanvisningstävling och varför just nu? Jag bad kommunstyrelsen ordförande Cecilia Burenby (S) kommentera:

Varför vi går ut på en markanvisningstävling är för att detta är ett populärt område där flera byggherrar visat ett stort intresse. I tävlingen får man visa upp vad man vill med området och hur man tänker sig att exploatera, utseende, material, boendeformer, exploateringsgrad m.m. Utifrån det kan vi sedan se vilket projekt vi tycker passar bäst i området. Vi kommer ha två visningar för byggherrar som är intresserade av området för att visa på möjligheter och förutsättningar och sedan ska förslagen vara inne till någon gång i september.”

 
Gamla vattenverket.
Det ska bli intressant att se hur det vinnande förslaget ter sig. Hoppas det blir en mer varierad bebyggelse än de punkthus som hittills byggts på Svartå strand. Det tog nästan tio år att starta byggnationen på området men nu tycks den berömda tappen vara ur tunnan.

Länkens gamla lokal är en intressant byggnad i sig. Den var disponentbostad för chefen för ett av de många möbelsnickerier som fanns i området mellan Svartån och järnvägen för knappt hundra år sedan.
 
Södra Björkudden sedd från åsidan.
                                            *
När vi ändå befinner oss i den kommunala sfären kan jag meddela att Gudhems gamla reningsverk är till salu. Vi kan läsa att det rör sig om en 9 470 kvm stor strandtomt med utsikt över Svartån. Lokalytan är 730 kvm och priset är 995 000 kr. Mäklaren framhåller att kommunalt vatten och avlopp finns.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Jag gnagde på grisen i en timme

Utopia i Mantorp