Fortsätt till huvudinnehåll

Vi sammanfattar 2017
Björkudden.

Bostadsbyggande, markköp för kommande bostadsbyggen och handelns bekymmer präglade kommunpolitiken i Mjölby 2017.

Bebyggelsen på Svartå strand sköt fart på allvar och det senaste var att Göta Stenhus vann en markanvisningstävling på Björkudden för att bygga 54 hyreslägenheter i låga hus. Villatomterna på Sörby blir allt fler och under hösten schaktas för villa- och radhustomter på Sjunnings fält i stans sydöstra utkanter. Den senaste nyheten var att kommunen köpte på sig 47 hektar åkermark för bostadsändamål på Östra Eldslösa för tio miljoner kr. Fast en fråga förföljer mig. Hur kan folk i normala inkomstlägen ha råd med dessa höga hyror/avgifter?

Jörgen Oskarsson fick kritik från moderata lantbrukare när kommunen köpte Viringe för cirka 20 år sedan. Risken att hans efterträdare Cecilia Burenby får samma kritik idag är obefintlig. Hur ska stan expandera om man inte får bygga på åkermark?

Oppositionen i form av moderater och liberaler får hitta andra ämnen att debattera. Marknadschefen Eva Rådanders initiativ att anlita konstprofessorn Jörgen Svensson för att pryda den nya rondellen i korsningen Svarvargatan-Smålandsgatan orsakade tvärdrag i kommunfullmäktige för ett par månader men verkar glömd nu. Rondellen är färdigbyggd och går att passera utan njurbälten.

Mats Allard (M) och Anna Johansson (S) hamnade i diskussion i samma forum om huruvida en tomt mellan Lidl och motorvägen var rätt placering för nästa äldreboende. Inga beslut är fattade ännu utan diskussionen gällde en detaljplan som möjliggör ett framtida bygge där. Mats Allard hävdade bullerproblem så nära motorvägen. Jag hajade också till när jag såg placeringen men buller kanske inte är stora problem numera med modern byggteknik?

Allt är frid och fröjd i Mjölby kommun då? Jag är inte helt säker för det kan alltid finnas något undangömd konsultrapport i garderoben (kom ihåg Mögelskolan Östergården). Under hösten togs också ett beslut att satsa 17miljoner i flera steg för att eliminera skitlukten från Mjölkulla reningsverk. Hoppas det är väl investerade pengar.

Jag vet inte om skrivelsen från centrumhandlarna om problemen i Galleria Kvarnen slog ner som en bomb i Stadshuset men den är illavarslande. Kommunens ledning har ingen formell skyldighet att ingripa men ska befolkningsmålet om 30 000 invånare nås 2025 krävs inte bara nya bostäder utan också en väl fungerande kommersiell service.
 
Vad kan kommunledningen göra för Kvarnen?
Vilket intryck handlarnas skrivelse gjort och vilka åtgärder som vidtagits vet inte jag. Mjölbys socialdemokrater har aldrig varit särskilt outspoken utan behållit eventuella funderingar för sig själva bakom kontorsväggarna men utan tvekan är gallerians framtid något som diskuteras man och man emellan på stan.

Fredagens Corren innehöll en lista över länets stora företag med antal anställda, omsättning och resultat. Glädjande läsning för en lokalpatriot. Efter självskrivna Saab hamnar Toyota Industries Europe (BT) på andra plats med 9 910 anställda och en omsättning på 21,4 miljarder kr. Väderstad Holding AB är på elfte plats med 1 084 anställda och en omsättning på 2,2 miljarder kr. Väderstad AB har 632 anställda men platsar inte på listan med de 25 största företagen omsättningsmässigt sett.

När vi kommer till siffrorna på resultatraden är bilden ungefär densamma men Fastighets AB L E Lundberg är lönsammast med 2,1 miljarder kr. Saab är tvåa med 1,6 miljarder och på tredje plats med en vinst på 1,4 miljarder kr hamnar Toyota.

Hur jag än spanar hittar jag inget Motalaföretag bland dessa tre listor, men inte är jag ledsen fördenskull. Om några år kommer Lalandia och ställer allt tillrätta. Eller hur?

Med dessa små funderingar önskar jag konsumenter, bilister, handlare, kommunpolitiker och -tjänstemän gott nytt år. Vi får se vad 2018 bär i sitt sköte.
Sjunnings fält

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vallastaden, Svartå strand och Kungsvalla

"Riv och bygg nytt"

Polisen som mitt i gatan står