Fortsätt till huvudinnehåll

Gallerian kostar kommunen minst 73 miljoner


·        Köpet av Galleria Kvarnen kostar kommunens bolag FAMI preliminärt 73,5 miljoner kr. FAMI betalar 6,7 miljoner kr för aktierna och löser befintliga lån med 66,8 miljoner kr.
·        Kommunen har planer på att koncentrera handeln till de två nedersta våningsplanen och bygga om till kommunala kontor på övervåningen.
  Affären kan stå i strid med kommunallagen och konkurrenslagstiftningen.

Det framgår av det missiv som kommunchefen Dag Segrell skrivit fram för kommunfullmäktiges ledamöter att ta ställning till på tisdag.

Under senaste åren har den nuvarande ägaren investerat 45 miljoner kr i fastigheten varav parkeringsdäcket varit en stor del. Tonvikten har legat på byggnadens tekniska status men några större ambitionen att utveckla det kommersiella innehållet har inte funnits. Många hyresgäster har lämnat under de senaste tio åren.

Gallerians utveckling har oroat kommunen och lokala intressenter länge. Redan 2016 kontaktades kommunen av köpmän som med oro såg på utvecklingen i gallerian och påbörjade en diskussion om att köpa fastighetsbolaget med kommunen som en intressent. Det upplägget sprack och sedan dess har FAMI utrett möjligheten att ensam förvärva bolaget. Förhandlingarna har pågått sedan i höstas.

Under rubriken juridiska aspekter skriver Segrell att FAMI:s eventuella köp kan strida mot kommunallagen och eventuellt konkurrenslagstiftningen. Kommunens Advokatbyrå Delphi varnar för ett köp på grund av lagarnas utformning. FAMI måste vässa sina argument om det blir domstolsförhandling.

Motivet för kommunens agerande är att rädda centrumhandeln i en växande kommun som har ambitionen att öka till 30 000 invånare. Men avsikten är inte att långsiktigt driva och förvalta en kommersiell fastighet utan att under en övergångsperiod försöka reda upp en besvärlig situation. Så snart det är möjligt är ambitionen från FAMI:s sida att ta in privata delägare och på sikt avyttra FAMI:s ägande.

Affären är inte slut i och med de 73 miljonerna. Det finns en risk för att kommunen behöver skjuta till ytterligare pengar för att upprätthålla soliditeten på 25 procent. Tillkommande hyresintäkter om man lyckats hyra ut till nya hyresgäster förbättras förstås kalkylerna

Det verkar som om kommunfullmäktige ledamöter får en svårtuggad nöt till livs på tisdag.
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

De okända miljardärerna på slätten

Bakom denna oansenliga fasad döljer sig ett av länets med välmående bolag.   Cloetta, Biltema och Saab är välkända i Östergötland. Men kännedomen om Runsvengruppen i Skänninge som äger varuhuskedjan ÖoB är mindre. Trots att koncernen är en veritabel pengamaskin för sina ägare. ÖoB säljer livsmedel, husgeråd, verktyg, penslar och trädgårdsredskap för nästan fyra miljarder kr per år. Den butik som inom kort öppnas i Linköping blir den hundrade i ordningen. Runsvengruppen och Biltema har två saker gemensamt. De är inte börsnoterade och håller en låg profil gentemot massmedia. Biltema fyller 50 i år och jubileumsartikeln i Corren skrevs utan att Sten-Åke Lindholm uttalade sig överhuvudtaget. Även Runsvens ägare håller distansen till medierna. Delvis beroende på en 30 år gammal historia när polisen gjorde en gryningsräd mot bolagets huvudkontor och beslagtog bokföringshandlingar för att företaget var misstänkt för varusmuggling. Påslakan hade deklarerats som vindskydd

"Bitterhet är inte min grej"

  J ohan Birath lämnar politiken definitivt den 1 mars. På lördagen avsade han sig samtliga uppdrag för socialdemokraterna. Johan har haft ledande uppdrag för sitt parti i många år och bland människor i och utanför Boxholm sågs han som Britt-Marie Johanssons självklara efterträdare, men en medlemsomröstning i partiet röstade fram Claes Sjökvist, kultursekreterare i Tranås, som partiets främsta företrädare. Valresultate t ställde all planering på ända och fick till följd av Britt-Marie Johansson sköt upp sin planerade pensionering i somras. Men nu har alltså Johan nått vägs ände åtminstone vad partipolitiken beträffar. Johan Birath har en spännande bakgrund. Började som valsverksarbetare, vidareutbildade sig till lärare och forskare. Han har skrivit såväl skönlitterära verk som flammande protestartiklar mot ysteriets nedläggning och är flitigt anlitad som föredragshållare i historia. De östgötska bibliotek, församlingshem och bygdegårdar, som inte haft besök av Johan, är lätt rä

"Åk till Linköping - skit i Mjölby"

                                                                             Användbar till mycket. K ommunal marknadsföring är inte lätt särskilt inte som orten ifråga inte har något att visa upp. Ett av de mer udda inslagen i min journalisttillvaro i Mjölby var kampanjen ”Åk till Linköping – skit i Mjölby”. Och den historien från 1982 är värd att berätta. En av de anställda på fritidskontoret ansåg att Mjölby hamnat i bakvatten när det gällde jakten på turister i konkurrens med övriga kommuner i västra länsdelen. Hans tankegång var inte originell men klarsynt. Ett stort antal resenärer passerade genom kommunen på E 4 och denna mäktiga potential utnyttjades inte. Vi måste hitta ett sätt att få åtminstone tio procent av de förbipasserande att stanna till. Vilka är de mest grundläggande behoven hos förare och passagerare? Jo, alla blir nödiga förr eller senare. Särskilt om man färdats 35 mil.   Ett utedass med vidhängande informationstavlor byggdes i Väderstad. Sagt och gjort.