Fortsätt till huvudinnehåll

Miljönämnden har tummen i ögat på utbildningsnämndenHar Mjölby kommun inte råd att underhålla sina byggnader? Den tanken slår mig när jag läser protokollet från miljönämndens möte den 26 november.

Då fattade nämnden två likartade beslut. I den första beslutade den att stänga ett klassrum, och delar av en korridor på Dackeskolan sedan miljökontorets tjänstemän avslöjat mögelpåväxt som kan vara hälsovådlig. Till beslutet är fogat ett löpande vite på 30 000 kr per månad.

Det andra beslutet gäller två omklädningsrum med duschutrymmen i Kungshögaskolans gymnastikhall. Här får utbildningsnämnden vårterminen och sommaren på sig för att åtgärda bristerna men till höstterminen 2016 ska det vara klart. Till detta beslut är fogat ett löpande vite på 50 000 kr per månad.

Jag ska inte trötta er med för mycket detaljer för nämndprotokoll är ingen underhållande läsning men båda mögelhärdarna påträffades 2013 och påtalades för utbildningsnämnden. Nya inspektioner, påstötningar, löften om ombyggnad men inget har hänt som tillfredsställt miljöinspektörernas krav. När miljökontoret ställer frågan varför inget hänt blir svaret i båda fallen bristande ekonomi.

På Dackeskolan genomfördes den första inspektionen den 28 november 2013 konstaterades ”avvikande lukt av mögelkaraktär, fuktskador och svartmögel (sal A-010, rum F-013 A och korridor F-002).

Den 13 oktober 2013 gjordes den första inspektionen av Kungshögaskolans gymnastikhall. Miljökontoret fann mögel i omklädningsrum 114 och 121 med duschutrymmen. Förbudet gäller från 15 augusti 2016 och innebär att eleverna inte får vistas i omklädningsrummen.

Hur kan det blir så här? En delförklaring kan ligga i kommunens organisation. Miljönämnden är en myndighetsnämnd och ställer lagstadgade krav på utbildningsnämnden som är verksamhetsutövare. Men formell fastighetsägare är tekniska kontoret (numera teknik- och serviceförvaltningen) vars uppgift är att åtgärda dessa hälsovådliga brister. Sammanfattning: Utbildningsnämnden får klä skott för att tekniska kontoret inte har råd att ta itu med de hälsofarliga bristerna.

Om vi leker med tanken på att Stadshuset drabbats av liknande problem, hur troligt är det då att minst två år förflyter innan åtgärder vidtas? Inte alls.

Den här historien påminner till stor del om skandalen kring förskolan Östergården. Mögel, mögel, mögel.

Miljönämnden är numera gemensam för Mjölby och Boxholm. Intressant för Boxholmspolitikerna att följa hur den interna byken tvättas i grannkommunen.

Nu lägger jag de kommunala protokollen åt sidan och inväntar Helga, en ganska bastant dam med klös i nyporna har jag hört sägas.

Den som i detalj vill följa detta drama kan läsa miljönämndens protokoll 2015-11-26, §117 och 118. Protokollet finns tillgängligt på nätet. Där kan ni också läsa om uteblivna radonmätningar i Normlösa skola.

 
Miljönämnden delar ut ännu en bredsida till utbildningsnämnden och Kungshögaskolan.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

De okända miljardärerna på slätten

Går det vägen denna gång också?

"Väderstads tränare har aldrig sett damfotboll"