Fortsätt till huvudinnehåll

Rea på SörbyKvarteret Längdmätaren heter den obebyggda gropen vid Oringen på Sörby. Tomterna är svårsålda på grund av att de ligger i en backe. Nu gör Göta Stenhus AB ett försök att exploatera tomterna. Företaget har ett optionsavtal med Mjölby kommunstyrelse och kommunen har sänkt priserna till 120 000 kr per tomt. Göta Stenhus har för avsikt att bygga fyra parhus med äganderätt och två flerfamiljshus med hyresrätt.  Göta Stenhus har inte köpt tomterna utan det har skrivits ett optionsavtal som gäller i ett år. Några hyreslägenheter finns inte på Sörby sedan tidigare. Tomtkartan visar att det finns tio villatomter på det aktuella området.


·         
Det kommunala bostadsbolaget har köpt Stocken 5 och del av Mjölby 40:8 för 473 400 kr. I samband med att en ny detaljplan för kvarteret Rosenkammaren (Svartå strand) ändrades användningsområdet för Fabriksgatan från allmän platsmark till kvartersmark för handelsändamål. Fabriksgatan ska enligt den nya detaljplanen tillföras fastigheten Stocken 5 för att utgöra in- och utfart för ICA:s kundparkering och lastintag.

Bostadsbolaget är hyresvärd för ICA men fastigheten Stocken 5 som byggnaden är uppförd inom ägs av kommunen.(Ni hänger med va?) Det är bakgrunden till denna interna affär. Köpesumman är beräknad på 90 kr/kvm. De punkthus som ska byggas på Svartå strand blir granne med ICA.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

De okända miljardärerna på slätten

Går det vägen denna gång också?

"Väderstads tränare har aldrig sett damfotboll"