Fortsätt till huvudinnehåll

Bolagstämma söndag klockan 11Nya tider väntar. Inte minst för Svenska Kyrkan i Folkungabygdens pastorat, dess anställda och i förlängningen också dess medlemmar. Ett enhälligt kyrkoråd har föreslagit kyrkofullmäktige att starta ett holdingbolag som i sin tur ska utveckla ett antal affärsdrivande bolag.

I en intervju i Corren (28/4) utvecklar kyrkoherde Fredrik Lennman sina tankegångar. Tanken är inte att kyrkan ska driva taxibolag eller chokladtillverkning utan förskola, HVB-hem, äldreboende, begravningsbyrå eller annan lämplig omsorgsverksamhet. Kyrkan blir allt fattigare med ett sinande medlemsantal och vinstdrivande företag blir nödvändiga om inte den materiella nöden ska klappa på kyrkporten.

Kyrkoherden fortsätter: ”Genom att bredda verksamheten får vi också större möjligheter att undvika uppsägningar av personal och att slippa sälja fastigheter ”. I mina öron låter det som ett förtäckt hot. Vem vill medverka till att arbetslösheten blir ännu större?

Lennman säger till Corren att ”… både jag och vår kyrkorådsordförande Leif Larsson har varit inne på tanken att utnyttja denna möjlighet ända sedan det nya pastoratet bildades. Vi brinner för det och nu är tiden mogen för att få kyrkofullmäktige att ta ställning till om vi ska gå den här vägen eller inte”.


Lägg märke till ordvalet. Kyrkoherden brinner för saken. Jag läst några intervjuer med honom men jag har aldrig noterat att han säger att han brinner för den kristna tron eller själarnas frälsning.

För kyrkoherde Lennman ligger företagsamheten nära till hands. Han är styrelsesuppleant i Agri Omsorg AB med adress Mjölkviks gård i Kisa. Hustrun är vd och ordinarie styrelseledamot. Enligt Solidinfo omsatte bolaget fyra miljoner kr 2014 med en förlust på 1 000 kr.

Vem ska då leda pastoratet in i det nya affärsmässiga tänket? I sommar rekryteras en ny kanslichef efter Karin Björkman som går i pension och den nya tjänstemannen ska förutom kanslichefsjobbet också vara vd i holdingbolaget. Hur man nu ska hitta en så god karamell med så bred kompetens men kyrkoherden har kanske ett ess i rockärmen redan nu?

Det är lätt att raljera över att prästerskapet i vår del av länet byter ut rundkragen mot en gul börsmäklarslips men det är kanske nödvändigt för att överleva i nuvarande organisation? Fagersta i Västmanland har inlett en sådan process.

Hursomhelst lär det ta flera år att utveckla vinstrika, uthålliga och stabila företag. Det finns många ekonomiska, organisatoriska och praktiska hinder att snubbla på. Men fullmäktigemötet den 25 maj är nog bara en formalitet sedan det mäktiga kyrkorådet sagt ja. Om några år utlyses bolagsstämman i kyrkan på söndag klockan 11?

Utvecklingen är snabb och häpnadsväckande. Från statskyrka till företagskoncern på halvtannat decennium.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

De okända miljardärerna på slätten

Går det vägen denna gång också?

"Väderstads tränare har aldrig sett damfotboll"