Fortsätt till huvudinnehåll

Varför reagerade inte Mjölby kommun?Hur kan en överförmyndare missköta sitt uppdrag i 19 år utan att hans uppdragsgivare, Mjölby kommun, reagerat?

Det är den fråga jag ställer mig efter att ha läst igenom den 20-sidiga utredning som Överförmyndarkansliet i Motala gjort och som ligger till grund för polisanmälan mot Leif Eriksson.

En överförmyndare utövar tillsyn över gode män och förvaltares arbete och får aldrig ta på sig gode mannens uppgift och agera för enskilds räkning.
Den andra januari 2015 överfördes samtliga akter från Mjölby till Motala. Då det var stor oreda i papperen innebar det till en början att alla akter måste sorteras, förtecknas, ommärkas och läggas i ett nytt mappsystem,

När själva granskningen tog vid konstaterades stora och allvarliga brister. I många fall har de omyndiga orsakats ekonomisk skada på grund av överförmyndarens beslut eller brist på beslut. Många av hans beslut strider helt mot gällande lagstiftning eller saknar lagstöd. I flera fall har gammal lagstiftning använts vid beslut som därmed inte blivit giltiga. Dokumentationen har också stora brister.

”Istället är grunden för besluten många gånger grundat på överförmyndarens personliga uppfattning och tyckande, ofta i ett tätt samarbete med förordnade ställföreträdare (gode män)” skriver utredaren.

Rapportens författare har också funnit flera fall av starkt jäv. Många av överförmyndarens släktingar och nära grannar har agerat som ställföreträdare och har i många fall fattat avgörande beslut i frågor om arvode, uttag från överförmyndarspärrade konton etc.

Utredaren redogör för en lång rad fall där överförmyndarens beslut varit till ekonomisk nackdel för de omyndiga. I några fall har det handlat om sexsiffriga belopp. På överförmyndarens ansvar ligger också att kontrollera med belastningsregistret eller Kronofogden om en föreslagen ställföreträdare är lämplig som god man. Det finns inte enda handling i akterna som visar att någon sådan lämplighetskontroll gjorts.

Det har också förekommit att överförmyndaren muntligen instruerat banker att häva överförmyndarspärren när släktingar velat göra uttag från den omyndiges konto, vilket också strider mot förvaltningslagen.


Enligt rapporten valde flera gode män att avsluta sina uppdrag när de ställdes inför den nya striktare ordningen i Motala efter första januari 2015. I Mjölby var de vana vid att få sina arvoden direkt i handen efter utförd årsredovisning.

Ingen rolig läsning för någon inblandad men den springande punkten är: Varför har ingen i kommunledningen reagerat tidigare? Eriksson var överförmyndare 1995-2014 och jag minns åtminstone en revisorsanmärkning för dåligt skötta diarier i början av 2000-talet. Om han hade fått stöttning tidigare eller om hans uppdrag avslutats hade kanske dagens pinsamma situation kunnat undvikas. För detta är pinsamt även för Mjölby kommun. Och varför har inte Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för överförmyndaren, reagerat skarpare?

Här får polisen något att sätta tänderna i och utredningen kommer säkert att ta lång tid. Om det sedan räcker för ett åtal, ja det är en fråga för åklagaren.

Leif Eriksson intervjuades i Radio Östergötland på torsdagsmiddagen. Han välkomnade en polisutredning och sa att hans avsikt har inte varit att ställa till oreda.


Om du till äventyrs vill läsa hela rapporten finns den tillgänglig på kommunkansliet. Diarienr 2016:133, diarieplanbeteckning 191.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vallastaden, Svartå strand och Kungsvalla

"Riv och bygg nytt"

Inga nyheter är goda nyheter