Fortsätt till huvudinnehåll

Gallerian kostar kommunen minst 73 miljoner


·        Köpet av Galleria Kvarnen kostar kommunens bolag FAMI preliminärt 73,5 miljoner kr. FAMI betalar 6,7 miljoner kr för aktierna och löser befintliga lån med 66,8 miljoner kr.
·        Kommunen har planer på att koncentrera handeln till de två nedersta våningsplanen och bygga om till kommunala kontor på övervåningen.
  Affären kan stå i strid med kommunallagen och konkurrenslagstiftningen.

Det framgår av det missiv som kommunchefen Dag Segrell skrivit fram för kommunfullmäktiges ledamöter att ta ställning till på tisdag.

Under senaste åren har den nuvarande ägaren investerat 45 miljoner kr i fastigheten varav parkeringsdäcket varit en stor del. Tonvikten har legat på byggnadens tekniska status men några större ambitionen att utveckla det kommersiella innehållet har inte funnits. Många hyresgäster har lämnat under de senaste tio åren.

Gallerians utveckling har oroat kommunen och lokala intressenter länge. Redan 2016 kontaktades kommunen av köpmän som med oro såg på utvecklingen i gallerian och påbörjade en diskussion om att köpa fastighetsbolaget med kommunen som en intressent. Det upplägget sprack och sedan dess har FAMI utrett möjligheten att ensam förvärva bolaget. Förhandlingarna har pågått sedan i höstas.

Under rubriken juridiska aspekter skriver Segrell att FAMI:s eventuella köp kan strida mot kommunallagen och eventuellt konkurrenslagstiftningen. Kommunens Advokatbyrå Delphi varnar för ett köp på grund av lagarnas utformning. FAMI måste vässa sina argument om det blir domstolsförhandling.

Motivet för kommunens agerande är att rädda centrumhandeln i en växande kommun som har ambitionen att öka till 30 000 invånare. Men avsikten är inte att långsiktigt driva och förvalta en kommersiell fastighet utan att under en övergångsperiod försöka reda upp en besvärlig situation. Så snart det är möjligt är ambitionen från FAMI:s sida att ta in privata delägare och på sikt avyttra FAMI:s ägande.

Affären är inte slut i och med de 73 miljonerna. Det finns en risk för att kommunen behöver skjuta till ytterligare pengar för att upprätthålla soliditeten på 25 procent. Tillkommande hyresintäkter om man lyckats hyra ut till nya hyresgäster förbättras förstås kalkylerna

Det verkar som om kommunfullmäktige ledamöter får en svårtuggad nöt till livs på tisdag.
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Jag gnagde på grisen i en timme

Utopia i Mantorp