Fortsätt till huvudinnehåll

När smäller det i Mjölby?


Sprängningen på Järdalagatan i Linköping har gjort avtryck i Mjölbys kommunpolitik. Moderaterna har skrivit en interpellation med den något provokativa rubriken ”När smäller det i Mjölby?” Interpellationen har hittills inte fått någon uppmärksamhet i gammelmedia.

”Vi har alla gjorts medvetna om ökningen av kriminellt våld de senaste åren. Främst är det i storstäderna som rivaliteten mellan de kriminella gängen resulterat i allt grövre våldshandlingar. Sprängdådet i Linköping visar att här i vår närhet finns personer som är kapabla till handlingar som ger effekter långt utöver individuella uppgörelser inom gruppen”, skriver Moderaternas gruppledare Lars-Åke Pettersson.

”I lilla lugna Mjölby räknar vi förstås inte med att vara huvudmål för proportionslöst våld mellan kriminella. Det är heller ingen mening med att piska upp någon överdriven hotbild även om vi är väl medvetna om att det pågår en relativt utbredd droganvändning och antagligen försäljning av droger i kommunen. Det finns en uppenbar risk att gängvåldet smittar över till Mjölby i narkotikans kölvatten.”

Pettersson uttrycker sig försiktigt. Han kan skippa ordet ”antagligen” här ovan. Det förekommer droghandel i Mjölby.

Texten utmynnar i tre frågeställningar:
1.  Har kommunledningen en uppdaterad och klar bild av omfattningen av langning och narkotikahandel i Mjölby kommun?
2.  Hur arbetar Mjölby kommun för att förebygga och hindra rekrytering till kriminella gäng?
3.  Gör vi några praktiska och förebyggande insatser för att bättre övervaka strategiska platser och vägar i våra tätorter för att öka identifieringsmöjligheter av kriminella personer?

Överdriver Moderaterna och målar fan på väggen i onödan? Nej, jag tror inte det. Smäller det i Linköping och Motala kan det också smälla i Mjölby.

Moderaternas interpellation behandlas i kommunfullmäktiges nästa sammanträde 24 september.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

De okända miljardärerna på slätten

Bakom denna oansenliga fasad döljer sig ett av länets med välmående bolag.   Cloetta, Biltema och Saab är välkända i Östergötland. Men kännedomen om Runsvengruppen i Skänninge som äger varuhuskedjan ÖoB är mindre. Trots att koncernen är en veritabel pengamaskin för sina ägare. ÖoB säljer livsmedel, husgeråd, verktyg, penslar och trädgårdsredskap för nästan fyra miljarder kr per år. Den butik som inom kort öppnas i Linköping blir den hundrade i ordningen. Runsvengruppen och Biltema har två saker gemensamt. De är inte börsnoterade och håller en låg profil gentemot massmedia. Biltema fyller 50 i år och jubileumsartikeln i Corren skrevs utan att Sten-Åke Lindholm uttalade sig överhuvudtaget. Även Runsvens ägare håller distansen till medierna. Delvis beroende på en 30 år gammal historia när polisen gjorde en gryningsräd mot bolagets huvudkontor och beslagtog bokföringshandlingar för att företaget var misstänkt för varusmuggling. Påslakan hade deklarerats som vindskydd

"Bitterhet är inte min grej"

  J ohan Birath lämnar politiken definitivt den 1 mars. På lördagen avsade han sig samtliga uppdrag för socialdemokraterna. Johan har haft ledande uppdrag för sitt parti i många år och bland människor i och utanför Boxholm sågs han som Britt-Marie Johanssons självklara efterträdare, men en medlemsomröstning i partiet röstade fram Claes Sjökvist, kultursekreterare i Tranås, som partiets främsta företrädare. Valresultate t ställde all planering på ända och fick till följd av Britt-Marie Johansson sköt upp sin planerade pensionering i somras. Men nu har alltså Johan nått vägs ände åtminstone vad partipolitiken beträffar. Johan Birath har en spännande bakgrund. Började som valsverksarbetare, vidareutbildade sig till lärare och forskare. Han har skrivit såväl skönlitterära verk som flammande protestartiklar mot ysteriets nedläggning och är flitigt anlitad som föredragshållare i historia. De östgötska bibliotek, församlingshem och bygdegårdar, som inte haft besök av Johan, är lätt rä

"Åk till Linköping - skit i Mjölby"

                                                                             Användbar till mycket. K ommunal marknadsföring är inte lätt särskilt inte som orten ifråga inte har något att visa upp. Ett av de mer udda inslagen i min journalisttillvaro i Mjölby var kampanjen ”Åk till Linköping – skit i Mjölby”. Och den historien från 1982 är värd att berätta. En av de anställda på fritidskontoret ansåg att Mjölby hamnat i bakvatten när det gällde jakten på turister i konkurrens med övriga kommuner i västra länsdelen. Hans tankegång var inte originell men klarsynt. Ett stort antal resenärer passerade genom kommunen på E 4 och denna mäktiga potential utnyttjades inte. Vi måste hitta ett sätt att få åtminstone tio procent av de förbipasserande att stanna till. Vilka är de mest grundläggande behoven hos förare och passagerare? Jo, alla blir nödiga förr eller senare. Särskilt om man färdats 35 mil.   Ett utedass med vidhängande informationstavlor byggdes i Väderstad. Sagt och gjort.