Fortsätt till huvudinnehåll

Regionråd i skottlinjen

Trängsel har dominerat mediedebatten i Östergötland den senaste tiden. Långa bilköer kring förra veckans flygdagar på Malmslätt och korkade vakter som hindrade Malmslättsbor att köra till sina bostäder. Trängseln på US parkering är ett tvisteämne sedan flera år och inte blev det bättre av att Region Östergötland (f d Landstinget) beslutat avgiftsbelägga de anställdas parkeringar med 550 kr i månaden, därtill uppmuntrade av Skattemyndigheten.

Det är självklart att ett evenemang som Flygdagarna, som enligt arrangörerna lockade 130 000 besökande över två dagar, vållar logistikproblem. Oavsett om du kört bil eller åkt buss till Malmen. Enda lösning på problemet är kanske, som Helikopterflottiljens informationschef Lasse Jansson påpekar på Correns insändarsida idag, nämligen att inte arrangera några flygdagar alls.

Om avsikten med avgiftsbeläggningen på US är att minska trycket på parkeringen eller att dra in välbehövliga kulor till Regionen vet jag inte, men jag konstaterar att åtskilliga offentliganställda på olika håll i Linköping och Mjölby parkerar sina fordon gratis hela arbetsdagen. Rättvisa?

Regionrådet Göran Gunnarsson (C) har hamnat i mediernas skottlinje. Han är ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden som beslutat om nedläggning av 28 busslinjer på landsbygden. Därmed har flera gymnasieelever missat möjligheten att ta sig till skolan med kollektivtrafik. Många ilskna insändare och debattörer har bland annat ifrågasatt Gunnarssons lojalitet med landsbygdens invånare vilket är känsligt om man företräder Centerpartiet.

Göran Gunnarsson har svarat med ett antal inlägg på sin Facebooksida där han redogör för de nedlagda linjernas ekonomi. Jag ska inte trötta er med för mycket siffror utan nöjer mig med att redogöra för linje 625 och 580. Jag citerar:

”Nu fortsätter min genomgång av de busslinjer som vi lagt ner i ett beslut för ett år sedan. Linje 625 Klockrike-Fornåsa-Borensberg. Resandeunderlaget består till 70% av grundskoleelever och 20% gymnasieelever. Det är ett litet fåtal arbetspendlare. Biljettintäkterna är 112 00 kronor och kostnaderna 784 901 kronor. Täckningsgraden är 15.56%. Där finns också en linje 614 som kan täcka det mesta av arbetspendling. Skoleleverna fördes över till skolskjuts.

Linje 580. Hycklinge-Horn-Vimmerby. Det var en linje som gick 2 turer i vardera riktningen varje skoldag anpassade till tiderna för gymnasieskolan i Vimmerby. Det var därför ingen linje som egentligen kunde användas för arbetspendling. Linjen hade under ett år 4219 påstigande. Andelen skolkort var 96.7%. Biljettintäkten var 51 609 kronor och kostnaden för linjen var 968 012 kronor. Per påstigande var intäkten 12.23 kronor och kostnaden per påstigande 229.44 kronor. Täckningsgraden för linjen var 5.33%.”

Efter att ha läst denna och andra redogörelser där täckningsgraden är mindre än 10 procent har jag en annan förståelse för Gunnarssons sits. Ingen trängsel på de bussarna. Så här kan man inte handskas med skattemedel. Pengarna bör användas där de gör mest nytta.

Gunnarsson skriver också att hans nämnd informerade kommunerna om beslutet för ett år sedan men det väckte inget intresse hos tjänstemän eller politiker. Förrän medierna knackade på dörren för ett par veckor sedan.

Vad jag inte förstår är varför inte Göran Gunnarsson inte redovisar siffrorna i en debattartikel i NT och Corren allrahelst som Gunnarsson anser att han är felciterad i den senare tidningen. Visserligen har Gunnarsson över 1 300 FB-vänner men det är ändå en begränsad läsekrets.

Debatt och opinionsbildning är väl en politikers livsluft.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

De okända miljardärerna på slätten

Bakom denna oansenliga fasad döljer sig ett av länets med välmående bolag.   Cloetta, Biltema och Saab är välkända i Östergötland. Men kännedomen om Runsvengruppen i Skänninge som äger varuhuskedjan ÖoB är mindre. Trots att koncernen är en veritabel pengamaskin för sina ägare. ÖoB säljer livsmedel, husgeråd, verktyg, penslar och trädgårdsredskap för nästan fyra miljarder kr per år. Den butik som inom kort öppnas i Linköping blir den hundrade i ordningen. Runsvengruppen och Biltema har två saker gemensamt. De är inte börsnoterade och håller en låg profil gentemot massmedia. Biltema fyller 50 i år och jubileumsartikeln i Corren skrevs utan att Sten-Åke Lindholm uttalade sig överhuvudtaget. Även Runsvens ägare håller distansen till medierna. Delvis beroende på en 30 år gammal historia när polisen gjorde en gryningsräd mot bolagets huvudkontor och beslagtog bokföringshandlingar för att företaget var misstänkt för varusmuggling. Påslakan hade deklarerats som vindskydd

"Bitterhet är inte min grej"

  J ohan Birath lämnar politiken definitivt den 1 mars. På lördagen avsade han sig samtliga uppdrag för socialdemokraterna. Johan har haft ledande uppdrag för sitt parti i många år och bland människor i och utanför Boxholm sågs han som Britt-Marie Johanssons självklara efterträdare, men en medlemsomröstning i partiet röstade fram Claes Sjökvist, kultursekreterare i Tranås, som partiets främsta företrädare. Valresultate t ställde all planering på ända och fick till följd av Britt-Marie Johansson sköt upp sin planerade pensionering i somras. Men nu har alltså Johan nått vägs ände åtminstone vad partipolitiken beträffar. Johan Birath har en spännande bakgrund. Började som valsverksarbetare, vidareutbildade sig till lärare och forskare. Han har skrivit såväl skönlitterära verk som flammande protestartiklar mot ysteriets nedläggning och är flitigt anlitad som föredragshållare i historia. De östgötska bibliotek, församlingshem och bygdegårdar, som inte haft besök av Johan, är lätt rä

"Åk till Linköping - skit i Mjölby"

                                                                             Användbar till mycket. K ommunal marknadsföring är inte lätt särskilt inte som orten ifråga inte har något att visa upp. Ett av de mer udda inslagen i min journalisttillvaro i Mjölby var kampanjen ”Åk till Linköping – skit i Mjölby”. Och den historien från 1982 är värd att berätta. En av de anställda på fritidskontoret ansåg att Mjölby hamnat i bakvatten när det gällde jakten på turister i konkurrens med övriga kommuner i västra länsdelen. Hans tankegång var inte originell men klarsynt. Ett stort antal resenärer passerade genom kommunen på E 4 och denna mäktiga potential utnyttjades inte. Vi måste hitta ett sätt att få åtminstone tio procent av de förbipasserande att stanna till. Vilka är de mest grundläggande behoven hos förare och passagerare? Jo, alla blir nödiga förr eller senare. Särskilt om man färdats 35 mil.   Ett utedass med vidhängande informationstavlor byggdes i Väderstad. Sagt och gjort.