Fortsätt till huvudinnehåll

Goda odds för fritt fiske
Glada fiskare kantar dammen i sommar?

Esa Hämäläinen har en god chans att hans medborgaförslag om fritt fiske för ungdomar i dammen i centrala Mjölby blir verklighet Den slutsatsen drar jag efter en mejlkonversation med tekniska nämndens ordförande Pelle Gustafsson.

Jag frågade Pelle om vem som har fiskerättigheterna i dammen – kommunen eller MSE – och om det verkligen existerar ett protokollfört beslut om fiskeförbud. Jag frågade också varför förbudet inte är infört i de lokala ordningsföreskrifterna. Pelle svarade först att han hade svårt att efterforska förbudets historik eftersom kommunen bytt ut de tjänstemän som hanterat den här typen av frågor.

”Det var en väldigt bra fråga du ställde, jag har ägnat några timmar på nätet åt att försöka finna ett svar på frågan om vem som har fiskevatten mellan broarna i Mjölby. Tyvärr är jag mer förvirrad nu än när jag startade så jag kan tyvärr inte ge dig något snabbt svar, det är väldigt tydligt från Öringe till Burensköldsbron och från en punkt nedanför hembygdsgården fram till Öjebro, men genom centrala Mjölby kan jag inte hitta något vilket kan betyda att fiskerätten ligger hos några tidiga fastighetsägare eller möjligen hos MSE som du föreslog. Jag har satt förvaltningschefen på service- och teknikförvaltningen på att lösa frågeställningen, jag återkommer till dig så fort jag har ett svar.”.

Några timmar senare återkom Pelle med följande hoppfulla svar:

Fiskerätten mellan broarna ägs av kommunen som markägare och reglerna säger att det alltid är markägaren som tillåter fiske om man så önskar. I de områden som sköts av fiskevårdsföreningar har man beslutat att så ska ske, i centrum har man bedömt att fiske inte ska få ske, därför har denna sträcka av Svartån undantagits. Det behövs alltså inte något förbud i lokala ordningsstadgan men däremot ett tillstånd om det automatiska förbudet ska upphävas.”

Tekniska nämnden kommer att behandla ärendet i mars och jag gissar att vi tar ett positivt beslut i frågan.”.

Det får väl ses som ett hoppfullt svar på Esas medborgarförslag. En god chans att dammens vattenspegel till sommaren klyvs av wobblers och spinnare.

Hur den andra nämnden, kultur- och fritidsnämnden, ställer sig till medborgarförslaget vet jag inte. Mitt mejl till ordförande Elisabeth Moborg har inte fått något svar.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vallastaden, Svartå strand och Kungsvalla

"Riv och bygg nytt"

Gallerians problem är inte unika