Fortsätt till huvudinnehåll

Låt grabbarna fiska!Blivande fiskeeldorado?


Esa Hämäläinen skriver i ett medborgarförslag att ungdomar under 18 år bör få fiska gratis i dammen mellan Gästisparken och Stadsparken. Av någon anledning är det fiskeförbud i dammen.

Esa pekar på att fiske i städer som Norrköping, Nyköping och Eskilstuna är vanligt och en attraktion. Jag drar mig till minnes flera TV-reportage om lyckat fiskafänge i Motala ström i centrala Norrköping. Ett lätt tillgängligt fiske som kan rekrytera fler till sporten.

Motståndarna brukar hävda att bortkastade fiskedrag är en fara och att någon kan trilla i. En överdriven risk menar Esa och menar att flytväst kan vara obligatorisk. Risken för att trilla i ån är lika stor norr och söder om dammen. Jag tycker att fiske i dammen också får en annan positiv effekt. Det ger liv och rörelse i centrum. Det fina trädäcket i Stadsparken är dåligt utnyttjat av stans invånare.

Om jag tolkar kommunfullmäktiges beslut rätt så har kultur- och fritidsnämnden fått uppdraget att utreda frågan tillsammans med tekniska nämnden. Utan att föregripa utredningens resultat har jag allmänt en känsla av att kommunala beslutsfattare säger nej till nya idéer som en ryggmärgsreflex. ”Så har vi alltid gjort”. Jag hoppas att Hämäläinens förslag vinner gehör. Låt grabbarna fiska!

Under de dryga tio år jag följde Mjölbys kommunpolitik regelbundet hände det att jag rev mig i huvudet mer än en gång. Jag ska ta ett exempel från 2013 som också handlar om Svartån.

En större brygga byggdes mellan kv Hövitsmannen och Prästgårdsliden 2010. Den fick det något pretentiösa namnet Prästgårdslidsbadet. I kommunkalendern för juli 2013 är den omnämnd som en av kommunens officiella badplatser. När Correns sommarvikarie Johan Hermansson ställer frågor om badet till cheferna för tre kommunala förvaltningar vill ingen kännas vid något bad. Per-Erik Persson på miljökontoret säger dock att bryggans utformning (långt ner till vattenytan) förhindrar bad men att miljökontoret regelbundet tar vattenprover där på uppdrag av tekniska kontoret.

I det läget kollade jag miljönämndens protokoll från 2010 och i paragraf 108 läste jag att det handlar om en ”anläggning av en mindre badplats.” Sammanfattningsvis: i officiella handlingar står det om en mindre badplats medan chefstjänstemännen inte vill kännas vid den. Varför ta vattenprover om ingen förväntas bada?

Jag har aldrig sett någon hoppa i plurret från den bryggan. Däremot har jag sett en skäggig farbror dricka Pripps Blå.Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

De okända miljardärerna på slätten

Bakom denna oansenliga fasad döljer sig ett av länets med välmående bolag.   Cloetta, Biltema och Saab är välkända i Östergötland. Men kännedomen om Runsvengruppen i Skänninge som äger varuhuskedjan ÖoB är mindre. Trots att koncernen är en veritabel pengamaskin för sina ägare. ÖoB säljer livsmedel, husgeråd, verktyg, penslar och trädgårdsredskap för nästan fyra miljarder kr per år. Den butik som inom kort öppnas i Linköping blir den hundrade i ordningen. Runsvengruppen och Biltema har två saker gemensamt. De är inte börsnoterade och håller en låg profil gentemot massmedia. Biltema fyller 50 i år och jubileumsartikeln i Corren skrevs utan att Sten-Åke Lindholm uttalade sig överhuvudtaget. Även Runsvens ägare håller distansen till medierna. Delvis beroende på en 30 år gammal historia när polisen gjorde en gryningsräd mot bolagets huvudkontor och beslagtog bokföringshandlingar för att företaget var misstänkt för varusmuggling. Påslakan hade deklarerats som vindskydd

"Bitterhet är inte min grej"

  J ohan Birath lämnar politiken definitivt den 1 mars. På lördagen avsade han sig samtliga uppdrag för socialdemokraterna. Johan har haft ledande uppdrag för sitt parti i många år och bland människor i och utanför Boxholm sågs han som Britt-Marie Johanssons självklara efterträdare, men en medlemsomröstning i partiet röstade fram Claes Sjökvist, kultursekreterare i Tranås, som partiets främsta företrädare. Valresultate t ställde all planering på ända och fick till följd av Britt-Marie Johansson sköt upp sin planerade pensionering i somras. Men nu har alltså Johan nått vägs ände åtminstone vad partipolitiken beträffar. Johan Birath har en spännande bakgrund. Började som valsverksarbetare, vidareutbildade sig till lärare och forskare. Han har skrivit såväl skönlitterära verk som flammande protestartiklar mot ysteriets nedläggning och är flitigt anlitad som föredragshållare i historia. De östgötska bibliotek, församlingshem och bygdegårdar, som inte haft besök av Johan, är lätt rä

"Åk till Linköping - skit i Mjölby"

                                                                             Användbar till mycket. K ommunal marknadsföring är inte lätt särskilt inte som orten ifråga inte har något att visa upp. Ett av de mer udda inslagen i min journalisttillvaro i Mjölby var kampanjen ”Åk till Linköping – skit i Mjölby”. Och den historien från 1982 är värd att berätta. En av de anställda på fritidskontoret ansåg att Mjölby hamnat i bakvatten när det gällde jakten på turister i konkurrens med övriga kommuner i västra länsdelen. Hans tankegång var inte originell men klarsynt. Ett stort antal resenärer passerade genom kommunen på E 4 och denna mäktiga potential utnyttjades inte. Vi måste hitta ett sätt att få åtminstone tio procent av de förbipasserande att stanna till. Vilka är de mest grundläggande behoven hos förare och passagerare? Jo, alla blir nödiga förr eller senare. Särskilt om man färdats 35 mil.   Ett utedass med vidhängande informationstavlor byggdes i Väderstad. Sagt och gjort.