Fortsätt till huvudinnehåll

Mjölby vill kompromissa om stoppområdeMjölby kommun och dotterbolaget Mjölby-Svartådalen Energiverk AB (MSE) vill att Försvarsmakten undantar en del av stoppområdet i västra Östergötland. Det gäller den nordvästra delen av kommunen (Bjälbotrakten) som har 49 av kommunens 64 vindkraftverk.

Skrivelsen är sifferspäckad men kontentan är att Mjölby kommun och dess dotterbolag MSE ligger väl framme i utbyggnaden av vindkraftverk och ansträngningarna att minska koldioxidutsläppen. Vindkraften i Mjölby kommun och MKN:s elnätsområde utgör en viktig del av Sveriges åtagande för att uppfylla EU:s klimatmål.
 
Bjälbo vindkraftseldorado
Konsekvenserna av försvarets stoppområde är att inga nya verk kan byggas. Därmed försvinner möjligheten att ersätta fossilbaserad elproduktion med ny vindkraftsproduktion d v s möjligheten att ytterligare sänka koldioxidutsläppen.
De befintliga verken har en livslängd på 20-25 år. Teknikutvecklingen inom branschen har varit hög sedan verken byggdes. Samtidigt har elpriserna sjunkit. Vid framtida förnyelse av befintliga verk krävs troligen nya som är högre och har en större diameter på sin svepyta för att investeringen ska vara lönsam. 

Försvarsmakten kommer inte att tillåta högre verk inom stoppområdet. Detta innebär sannolikt att vindkraftsproduktion ersätts med fossilbaserad elproduktion med ökade koldioxidutsläpp som resultat. En annan konsekvens är att inkomstkällan för vindkraftens ägare försvinner.

Därför vill kommunen och MSE att en tårtbit på 24 procent av stoppområdets yta undantas från Försvarsmaktens beslut. Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 14 februari. Det första steget är att inlemma beslutet i kommunens översiktsplan.

I ett utvecklat samhälle kolliderar motstridiga intressen. Väger försvarets motiv tyngre än miljöintresset? Diskussionen lär fortsätta.

 Thony Andersson, ledamot i kommunstyrelsen och vice ordförande i MSE har kommenterat.

Detta är en i högsta grad intressant fråga Anders beträffande stoppområdet runt Malmen.
 

Jag har drivit frågan att kommunen samt MSE ska ta fram ett gemensamt ställningstagande för att där från driva frågan uppåt .
( regeringen)


Min personliga uppfattning är att vi kan inte sitta still och vänta med argumenten att befintliga verk har relativt lång livslängd kvar och mycket kan hända/ ändras.
Vi måste säkerställa Fortsatt drift samt möjlighet till renovering av befintliga verk när den tiden kommer, alt möjligheten för de ägare som vill bygga nya/ effektivare verk.

Försvarets argument för stoppområdet bör granskas på högsta instans då det enligt min mening inte är förenligt med samhällsnyttan beträffande produktion av fossilfri el som befintliga och förhoppningsvis kommande vindkraftverk inom Mjölby kommun/ MSE -MKN nät levererar till närområdet.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vallastaden, Svartå strand och Kungsvalla

"Riv och bygg nytt"

Gallerians problem är inte unika