Fortsätt till huvudinnehåll

Mjölby vill kompromissa om stoppområdeMjölby kommun och dotterbolaget Mjölby-Svartådalen Energiverk AB (MSE) vill att Försvarsmakten undantar en del av stoppområdet i västra Östergötland. Det gäller den nordvästra delen av kommunen (Bjälbotrakten) som har 49 av kommunens 64 vindkraftverk.

Skrivelsen är sifferspäckad men kontentan är att Mjölby kommun och dess dotterbolag MSE ligger väl framme i utbyggnaden av vindkraftverk och ansträngningarna att minska koldioxidutsläppen. Vindkraften i Mjölby kommun och MKN:s elnätsområde utgör en viktig del av Sveriges åtagande för att uppfylla EU:s klimatmål.
 
Bjälbo vindkraftseldorado
Konsekvenserna av försvarets stoppområde är att inga nya verk kan byggas. Därmed försvinner möjligheten att ersätta fossilbaserad elproduktion med ny vindkraftsproduktion d v s möjligheten att ytterligare sänka koldioxidutsläppen.
De befintliga verken har en livslängd på 20-25 år. Teknikutvecklingen inom branschen har varit hög sedan verken byggdes. Samtidigt har elpriserna sjunkit. Vid framtida förnyelse av befintliga verk krävs troligen nya som är högre och har en större diameter på sin svepyta för att investeringen ska vara lönsam. 

Försvarsmakten kommer inte att tillåta högre verk inom stoppområdet. Detta innebär sannolikt att vindkraftsproduktion ersätts med fossilbaserad elproduktion med ökade koldioxidutsläpp som resultat. En annan konsekvens är att inkomstkällan för vindkraftens ägare försvinner.

Därför vill kommunen och MSE att en tårtbit på 24 procent av stoppområdets yta undantas från Försvarsmaktens beslut. Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 14 februari. Det första steget är att inlemma beslutet i kommunens översiktsplan.

I ett utvecklat samhälle kolliderar motstridiga intressen. Väger försvarets motiv tyngre än miljöintresset? Diskussionen lär fortsätta.

 Thony Andersson, ledamot i kommunstyrelsen och vice ordförande i MSE har kommenterat.

Detta är en i högsta grad intressant fråga Anders beträffande stoppområdet runt Malmen.
 

Jag har drivit frågan att kommunen samt MSE ska ta fram ett gemensamt ställningstagande för att där från driva frågan uppåt .
( regeringen)


Min personliga uppfattning är att vi kan inte sitta still och vänta med argumenten att befintliga verk har relativt lång livslängd kvar och mycket kan hända/ ändras.
Vi måste säkerställa Fortsatt drift samt möjlighet till renovering av befintliga verk när den tiden kommer, alt möjligheten för de ägare som vill bygga nya/ effektivare verk.

Försvarets argument för stoppområdet bör granskas på högsta instans då det enligt min mening inte är förenligt med samhällsnyttan beträffande produktion av fossilfri el som befintliga och förhoppningsvis kommande vindkraftverk inom Mjölby kommun/ MSE -MKN nät levererar till närområdet.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

De okända miljardärerna på slätten

Bakom denna oansenliga fasad döljer sig ett av länets med välmående bolag.   Cloetta, Biltema och Saab är välkända i Östergötland. Men kännedomen om Runsvengruppen i Skänninge som äger varuhuskedjan ÖoB är mindre. Trots att koncernen är en veritabel pengamaskin för sina ägare. ÖoB säljer livsmedel, husgeråd, verktyg, penslar och trädgårdsredskap för nästan fyra miljarder kr per år. Den butik som inom kort öppnas i Linköping blir den hundrade i ordningen. Runsvengruppen och Biltema har två saker gemensamt. De är inte börsnoterade och håller en låg profil gentemot massmedia. Biltema fyller 50 i år och jubileumsartikeln i Corren skrevs utan att Sten-Åke Lindholm uttalade sig överhuvudtaget. Även Runsvens ägare håller distansen till medierna. Delvis beroende på en 30 år gammal historia när polisen gjorde en gryningsräd mot bolagets huvudkontor och beslagtog bokföringshandlingar för att företaget var misstänkt för varusmuggling. Påslakan hade deklarerats som vindskydd

"Bitterhet är inte min grej"

  J ohan Birath lämnar politiken definitivt den 1 mars. På lördagen avsade han sig samtliga uppdrag för socialdemokraterna. Johan har haft ledande uppdrag för sitt parti i många år och bland människor i och utanför Boxholm sågs han som Britt-Marie Johanssons självklara efterträdare, men en medlemsomröstning i partiet röstade fram Claes Sjökvist, kultursekreterare i Tranås, som partiets främsta företrädare. Valresultate t ställde all planering på ända och fick till följd av Britt-Marie Johansson sköt upp sin planerade pensionering i somras. Men nu har alltså Johan nått vägs ände åtminstone vad partipolitiken beträffar. Johan Birath har en spännande bakgrund. Började som valsverksarbetare, vidareutbildade sig till lärare och forskare. Han har skrivit såväl skönlitterära verk som flammande protestartiklar mot ysteriets nedläggning och är flitigt anlitad som föredragshållare i historia. De östgötska bibliotek, församlingshem och bygdegårdar, som inte haft besök av Johan, är lätt rä

"Åk till Linköping - skit i Mjölby"

                                                                             Användbar till mycket. K ommunal marknadsföring är inte lätt särskilt inte som orten ifråga inte har något att visa upp. Ett av de mer udda inslagen i min journalisttillvaro i Mjölby var kampanjen ”Åk till Linköping – skit i Mjölby”. Och den historien från 1982 är värd att berätta. En av de anställda på fritidskontoret ansåg att Mjölby hamnat i bakvatten när det gällde jakten på turister i konkurrens med övriga kommuner i västra länsdelen. Hans tankegång var inte originell men klarsynt. Ett stort antal resenärer passerade genom kommunen på E 4 och denna mäktiga potential utnyttjades inte. Vi måste hitta ett sätt att få åtminstone tio procent av de förbipasserande att stanna till. Vilka är de mest grundläggande behoven hos förare och passagerare? Jo, alla blir nödiga förr eller senare. Särskilt om man färdats 35 mil.   Ett utedass med vidhängande informationstavlor byggdes i Väderstad. Sagt och gjort.