Fortsätt till huvudinnehåll

Mjölby expanderar åt sydost


 
Söder om Eldslösaleden köpte kommunen mark för tre år sedan.


Mjölbys framtida bostadsproduktion kommer att ske i tätortens östra och södra delar i Eldslösaområdet (mot Västra Harg). Kommunstyrelsen har beställt två detaljplaner från byggnadskontoret.

Kommunens ledning tycker att marken som består av ängsmark, hagmark, små åkerlappar och tallskog är lämpliga för att bygga villor, radhus och mindre flerfamiljshus. Inte så mycket bördig åkermark behöver tas i anspråk. I området öster om Hargsvägen av området ska Mjölbys nästa grundskola byggas.

Kommunen har tänkt  att bjuda in byggföretag för att hitta spännande lösningar i den del av området som domineras av tallskog. Som belöning får byggföretagen ett antal tomter att bjuda ut till allmänheten. Intresset för att bygga i egen regi är stort. Kommunens tomtkö innehåller 400 personer varav hälften har Mjölby tätort som förstahandsval.

Det är två detaljplaner som ska tas fram och den första ska vara klar under våren. Att expandera och ta fram nya bostadsplaner är helt i linje med kommunledningens intentioner att kommunen ska växa till 30 000 invånare inom ett antal år. Så sent om för två år sedan köpte kommunen 47 hektar mark för 10 miljoner kr söder om Eldslösaleden.

Ärendet återremitterades vid sammanträdet onsdagen 12 februari. Partierna är inte oense i sak men ett formellt fel har gjorts i handläggningen.Dröjsmålet blir blygsamt enligt kunskapare i kommunstyrelsen.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

De okända miljardärerna på slätten

Bakom denna oansenliga fasad döljer sig ett av länets med välmående bolag.   Cloetta, Biltema och Saab är välkända i Östergötland. Men kännedomen om Runsvengruppen i Skänninge som äger varuhuskedjan ÖoB är mindre. Trots att koncernen är en veritabel pengamaskin för sina ägare. ÖoB säljer livsmedel, husgeråd, verktyg, penslar och trädgårdsredskap för nästan fyra miljarder kr per år. Den butik som inom kort öppnas i Linköping blir den hundrade i ordningen. Runsvengruppen och Biltema har två saker gemensamt. De är inte börsnoterade och håller en låg profil gentemot massmedia. Biltema fyller 50 i år och jubileumsartikeln i Corren skrevs utan att Sten-Åke Lindholm uttalade sig överhuvudtaget. Även Runsvens ägare håller distansen till medierna. Delvis beroende på en 30 år gammal historia när polisen gjorde en gryningsräd mot bolagets huvudkontor och beslagtog bokföringshandlingar för att företaget var misstänkt för varusmuggling. Påslakan hade deklarerats som vindskydd

"Bitterhet är inte min grej"

  J ohan Birath lämnar politiken definitivt den 1 mars. På lördagen avsade han sig samtliga uppdrag för socialdemokraterna. Johan har haft ledande uppdrag för sitt parti i många år och bland människor i och utanför Boxholm sågs han som Britt-Marie Johanssons självklara efterträdare, men en medlemsomröstning i partiet röstade fram Claes Sjökvist, kultursekreterare i Tranås, som partiets främsta företrädare. Valresultate t ställde all planering på ända och fick till följd av Britt-Marie Johansson sköt upp sin planerade pensionering i somras. Men nu har alltså Johan nått vägs ände åtminstone vad partipolitiken beträffar. Johan Birath har en spännande bakgrund. Började som valsverksarbetare, vidareutbildade sig till lärare och forskare. Han har skrivit såväl skönlitterära verk som flammande protestartiklar mot ysteriets nedläggning och är flitigt anlitad som föredragshållare i historia. De östgötska bibliotek, församlingshem och bygdegårdar, som inte haft besök av Johan, är lätt rä

"Åk till Linköping - skit i Mjölby"

                                                                             Användbar till mycket. K ommunal marknadsföring är inte lätt särskilt inte som orten ifråga inte har något att visa upp. Ett av de mer udda inslagen i min journalisttillvaro i Mjölby var kampanjen ”Åk till Linköping – skit i Mjölby”. Och den historien från 1982 är värd att berätta. En av de anställda på fritidskontoret ansåg att Mjölby hamnat i bakvatten när det gällde jakten på turister i konkurrens med övriga kommuner i västra länsdelen. Hans tankegång var inte originell men klarsynt. Ett stort antal resenärer passerade genom kommunen på E 4 och denna mäktiga potential utnyttjades inte. Vi måste hitta ett sätt att få åtminstone tio procent av de förbipasserande att stanna till. Vilka är de mest grundläggande behoven hos förare och passagerare? Jo, alla blir nödiga förr eller senare. Särskilt om man färdats 35 mil.   Ett utedass med vidhängande informationstavlor byggdes i Väderstad. Sagt och gjort.