Fortsätt till huvudinnehåll

Miljönämnden har tummen i ögat på utbildningsnämndenHar Mjölby kommun inte råd att underhålla sina byggnader? Den tanken slår mig när jag läser protokollet från miljönämndens möte den 26 november.

Då fattade nämnden två likartade beslut. I den första beslutade den att stänga ett klassrum, och delar av en korridor på Dackeskolan sedan miljökontorets tjänstemän avslöjat mögelpåväxt som kan vara hälsovådlig. Till beslutet är fogat ett löpande vite på 30 000 kr per månad.

Det andra beslutet gäller två omklädningsrum med duschutrymmen i Kungshögaskolans gymnastikhall. Här får utbildningsnämnden vårterminen och sommaren på sig för att åtgärda bristerna men till höstterminen 2016 ska det vara klart. Till detta beslut är fogat ett löpande vite på 50 000 kr per månad.

Jag ska inte trötta er med för mycket detaljer för nämndprotokoll är ingen underhållande läsning men båda mögelhärdarna påträffades 2013 och påtalades för utbildningsnämnden. Nya inspektioner, påstötningar, löften om ombyggnad men inget har hänt som tillfredsställt miljöinspektörernas krav. När miljökontoret ställer frågan varför inget hänt blir svaret i båda fallen bristande ekonomi.

På Dackeskolan genomfördes den första inspektionen den 28 november 2013 konstaterades ”avvikande lukt av mögelkaraktär, fuktskador och svartmögel (sal A-010, rum F-013 A och korridor F-002).

Den 13 oktober 2013 gjordes den första inspektionen av Kungshögaskolans gymnastikhall. Miljökontoret fann mögel i omklädningsrum 114 och 121 med duschutrymmen. Förbudet gäller från 15 augusti 2016 och innebär att eleverna inte får vistas i omklädningsrummen.

Hur kan det blir så här? En delförklaring kan ligga i kommunens organisation. Miljönämnden är en myndighetsnämnd och ställer lagstadgade krav på utbildningsnämnden som är verksamhetsutövare. Men formell fastighetsägare är tekniska kontoret (numera teknik- och serviceförvaltningen) vars uppgift är att åtgärda dessa hälsovådliga brister. Sammanfattning: Utbildningsnämnden får klä skott för att tekniska kontoret inte har råd att ta itu med de hälsofarliga bristerna.

Om vi leker med tanken på att Stadshuset drabbats av liknande problem, hur troligt är det då att minst två år förflyter innan åtgärder vidtas? Inte alls.

Den här historien påminner till stor del om skandalen kring förskolan Östergården. Mögel, mögel, mögel.

Miljönämnden är numera gemensam för Mjölby och Boxholm. Intressant för Boxholmspolitikerna att följa hur den interna byken tvättas i grannkommunen.

Nu lägger jag de kommunala protokollen åt sidan och inväntar Helga, en ganska bastant dam med klös i nyporna har jag hört sägas.

Den som i detalj vill följa detta drama kan läsa miljönämndens protokoll 2015-11-26, §117 och 118. Protokollet finns tillgängligt på nätet. Där kan ni också läsa om uteblivna radonmätningar i Normlösa skola.

 
Miljönämnden delar ut ännu en bredsida till utbildningsnämnden och Kungshögaskolan.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

De okända miljardärerna på slätten

Bakom denna oansenliga fasad döljer sig ett av länets med välmående bolag.   Cloetta, Biltema och Saab är välkända i Östergötland. Men kännedomen om Runsvengruppen i Skänninge som äger varuhuskedjan ÖoB är mindre. Trots att koncernen är en veritabel pengamaskin för sina ägare. ÖoB säljer livsmedel, husgeråd, verktyg, penslar och trädgårdsredskap för nästan fyra miljarder kr per år. Den butik som inom kort öppnas i Linköping blir den hundrade i ordningen. Runsvengruppen och Biltema har två saker gemensamt. De är inte börsnoterade och håller en låg profil gentemot massmedia. Biltema fyller 50 i år och jubileumsartikeln i Corren skrevs utan att Sten-Åke Lindholm uttalade sig överhuvudtaget. Även Runsvens ägare håller distansen till medierna. Delvis beroende på en 30 år gammal historia när polisen gjorde en gryningsräd mot bolagets huvudkontor och beslagtog bokföringshandlingar för att företaget var misstänkt för varusmuggling. Påslakan hade deklarerats som vindskydd

"Bitterhet är inte min grej"

  J ohan Birath lämnar politiken definitivt den 1 mars. På lördagen avsade han sig samtliga uppdrag för socialdemokraterna. Johan har haft ledande uppdrag för sitt parti i många år och bland människor i och utanför Boxholm sågs han som Britt-Marie Johanssons självklara efterträdare, men en medlemsomröstning i partiet röstade fram Claes Sjökvist, kultursekreterare i Tranås, som partiets främsta företrädare. Valresultate t ställde all planering på ända och fick till följd av Britt-Marie Johansson sköt upp sin planerade pensionering i somras. Men nu har alltså Johan nått vägs ände åtminstone vad partipolitiken beträffar. Johan Birath har en spännande bakgrund. Började som valsverksarbetare, vidareutbildade sig till lärare och forskare. Han har skrivit såväl skönlitterära verk som flammande protestartiklar mot ysteriets nedläggning och är flitigt anlitad som föredragshållare i historia. De östgötska bibliotek, församlingshem och bygdegårdar, som inte haft besök av Johan, är lätt rä

"Åk till Linköping - skit i Mjölby"

                                                                             Användbar till mycket. K ommunal marknadsföring är inte lätt särskilt inte som orten ifråga inte har något att visa upp. Ett av de mer udda inslagen i min journalisttillvaro i Mjölby var kampanjen ”Åk till Linköping – skit i Mjölby”. Och den historien från 1982 är värd att berätta. En av de anställda på fritidskontoret ansåg att Mjölby hamnat i bakvatten när det gällde jakten på turister i konkurrens med övriga kommuner i västra länsdelen. Hans tankegång var inte originell men klarsynt. Ett stort antal resenärer passerade genom kommunen på E 4 och denna mäktiga potential utnyttjades inte. Vi måste hitta ett sätt att få åtminstone tio procent av de förbipasserande att stanna till. Vilka är de mest grundläggande behoven hos förare och passagerare? Jo, alla blir nödiga förr eller senare. Särskilt om man färdats 35 mil.   Ett utedass med vidhängande informationstavlor byggdes i Väderstad. Sagt och gjort.