Fortsätt till huvudinnehåll

Mjölby lättar på lädretSnart i kommunal ägo.

  
Mjölby kommun lättar på lädret och går på shoppingrunda. Hungern efter mark är stor och plånboken står vidöppen.

Två fastighetsaffärer behandlas i kommunstyrelsen nästa vecka. Kommunen köper gamla lokstallarna (mellan järnvägen och Svartån) tillsammans med Blåklintsbuss av statliga Jernhusen Fastigheter AB och Träförädlingens gamla mark söder om Viringe på västra sidan av Riksväg 32.

Köpet av lokstallarna är en trepartsaffär där kommunen och Blåklintsbuss köper varsin halva av den 53 000 kvm stora marken. Bussbolaget är sedan flera år hyresgäst hos Jernhusen. Fastigheten ligger inom Svartå strand och är i översiktsplanen utpekad som mark för bostäder. Köpeskillingen för kommunens del är en och en halv miljon kr.

Säljaren har utfört en miljöteknisk markundersökning som visar att marken sannolikt är förorenad men hur mycket är inte utrett. Enligt avtalet tar köparen ansvar för eventuella marksaneringar.

Köpet av Näsets Träförädling handlar om betydligt mer pengar, åtta miljoner kr. För det får kommunen tio hektar skogsmark och diverse byggnader. På den här platsen låg tidigare sågverket Mjölby Träförädling som gick i konkurs på 1980-talet under viss turbulens. Kommunen har förhandlat med ägaren (Lars-Åke Karlsson) till Näsets Träförädling sedan 2010.

Länsstyrelsen hittade omfattande markföroreningar för drygt tio år sedan men dessa sanerades 2009 på statens bekostnad. Bara en förorenad betongplatta återstår men den är förseglad.

Riktigt vad marken ska användas till sägs inte i den kommunala tjänsteskrivelsen men en kvalificerad gissning är att kommunen fortsätter den lyckosamma exploateringen av Viringe. Läget är ypperligt i skärningspunkten mellan E 4 och riksväg 32 för såväl handel som industri.

De här affärerna förutsätter kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges godkännande men det är bara formalia i sådana här sammanhang.

 
Tio hektar att expandera på.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

De okända miljardärerna på slätten

Går det vägen denna gång också?

"Väderstads tränare har aldrig sett damfotboll"