Fortsätt till huvudinnehåll

Rea på villatomter i TimmeröGatorna på det nya området har trevliga namn som Sikvägen och Rödingvägen men villatomterna står orörda.


Olika falla ödets lotter i den kommunala världen. Medan Cecilia Burenby(S) jublar över Sörbys utbyggnad och ett riv efter byggklara villatomter brottas partikollegan Britt-Marie Johansson med motsatta problem i Boxholm.

På Timmeröområdet finns ett 30-tal småhustomter men inga köpare. Och så har det sett ut sedan 2011 då området stod klart. Nu vill kommunens byggnadsnämnd halvera tomtpriserna för att få fart på försäljningen och har enligt Corren (13 januari) fått med sig kommunchefen Göran Lundström och kommunalrådet Johansson. Ett formellt förslag till kommunstyrelsen är att vänta. Enligt Göran Lundström har det inte sålts en enda tomt för privat bebyggelse i Boxholms samhälle på 13 år

Göran Lundström påstår att intresse finns men att bankerna är ogina mot låntagarna. ”Det finns ingen marknad” förklarar banken. Den förklaringen köper inte jag. Det som måste vara väsentligast för bankerna är låntagarens betalningsförmåga även om räntan stiger de närmaste åren. Är villaspekulanter i grannkommunen 15 kilometer norrut mer kreditvärdiga än Boxholmarna?
Hur har det blivit så här? Då får vi backa bandet till 2011 då tomterna stod klara efter sju års planering och processande. Förhoppningarna var stora. Dåvarande kommunalrådet Per-Arne Larsson drog på sig fastighetsmäklarkostymen och brassade av följande salva i Corren:

”Jag tror att det av många anses som ett oerhört attraktivt område. Det ligger i sydvästläge och du kan ta med fiskekort ta ditt metspö och vandra tre minuter ner till ån och sätta dig att meta. Det kallar jag för livskvalitet”.

Notera hur Larsson poängterar fiskekort. Ordning och reda. Du må ha en tremiljonersvilla på gräddhyllan men utan fiskekort är du en nobody.
Närheten till Svartån har inte lockat några nybyggare till Timmerö.


Vi går fram till våren 2013. Då kom en prissänkning på tomterna på tal i kommunstyrelsen för första gången sedan ett ungt par skrivit och klagat på tomtpriserna. Ett lägre pris vore en kommunal subvention och det är inte tillåtet enligt kommunallagen. Lagens likställighetsprincip ska gälla vid tomtförsäljning och ingen kommuninvånare får särbehandlas på bekostnad av någon annan. Det var avgående kommunalrådet Larssons budskap vid hans sista sammanträde i ks. Priserna förblev oförändrade.

Så vad är det nu som har hänt för att kommunens ledande tjänsteman och politiker svängt180 grader i frågan? Det är naturligtvis ett dilemma för kommunen att ett 30-tal prima villatomter står obebyggda i sex år och tickar pengar. Hur beslutet än blir kommer kritiken och genomförs prissänkningen finns risken för ett överklagande.

Kanske ska man knyta an till Per-Arne Larsson från 2011 och utlova gratis fiskekort för alla som tecknar sig för en tomt på Timmerö? Nej, det känns som att sparka på en liggande. Frågan är dock om någon marknadsföring har skett överhuvudtaget förutom några rader på kommunens hemsida.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vallastaden, Svartå strand och Kungsvalla

"Riv och bygg nytt"

Polisen som mitt i gatan står