Fortsätt till huvudinnehåll

Polisen som mitt i gatan stårHoppsan. En polisbil. Men det krävdes att jag gick in på polishusets bakgård..

 
Här är polisen som mitt i gatan står
Han visar hur man kör
Han visar hur man går

Den här gamla barnvisan är inte relevant längre. Åtminstone inte om du är bosatt i Mjölby.

Hör ni till dem som liksom jag undrar vart polisen tagit vägen. Förr i tiden var fotpatrullerande poliser ett vanligt inslag i gatubilden. Nu verkar också de målade polisbilarna vara på väg bort.

När jag började undersöka saken hittade jag ett s k Medborgarlöfte, en överenskommelse som träffats mellan kommunen och polisen.
I detta dokument för 2018 kan man läsa följande:

Lägesbild
Den största delen av skadegörelsebrotten sker på Järnvägsgatan, resecentrum i Mjölby. Området upplevs av många medborgare som otryggt. För att medborgarna skall känna sig tryggare och för att minska brottsligheten i området så lovar kommunen och polisen att:
 Polisen kommer att öka sin synliga närvaro i området
 Genomföra trygghetsvandringar med representanter från kommun, polis och andra berörda
 Upplevda otrygghetsfaktorer skall ses över och vid behov åtgärdas av kommunen
 Polisen skall delta i information på högstadiet om risker och konsekvenser vid skadegörelsebrott

Resultatet kommer att följas upp och redovisas under 2018
______________________________________________________________________
Hanna Sjögren                    Cecilia W Burenby
Lokalpolisområdeschef                      Kommunstyrelsens ordförande

Här slår man fast att skadegörelse är vanligast vid Resecentrum och att polisen ska hålla ett extra öga där. Myndigheten ska också medverka vid information till högstadiets elever om riskerna med skadegörelse och dess konsekvenser.

Medborgarlöftet slår in öppna dörrar. Att beivra skadegörelse tillhör polisens vanliga arbetsuppgifter oavsett var det inträffar. Inget sägs om trafikövervakning inklusive nykterhetskontroll, inbrott i bostäder, källarförråd och garage. Hur mycket droger förekommer i stan och hur många får på käften när pubarna stängt?

Jag vet inte om detta handlar om den heliga statistiken där polisen jagar pinnar för att bevisa sin effektivitet men att visa sig på gatorna har väl ändå en preventiv och trygghetsskapande effekt?

För några år sedan intervjuade jag ett f d polisbefäl i Vadstena som tjänstgjort största delen av sin karriär i Motala. Hans första pass var på nyårsdagen 1962 och min sagesman och hans kollega var tillsagda att röra sig kring Stora torget och kyrkan. Polismästare Alexandersson, som var troende, var angelägen om att kyrkfolket fick se patrullerande polis på gatan.

En annan tid och en annan värld.

Jag har skrivit till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby och fått följande svar:

Hej Anders
Tanken med medborgarlöftena är att de ska vara en del i vårt långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och något som kom till i och med polisens nationella omorganisation. Medborgarlöftena ska utgå från medborgardialoger, statistik och interna kunskaper.  Just i år lyfts frågan om skadegörelse runt resecentrum fram, en plats som ofta upplevs som otrygg av våra medborgare. Här lovar polisen att utföra fotpatrullering och kommunen ska genomföra trygghetsvandringar i området. Vi kommer sedan att följa upp detta kontinuerligt under året, och detta förtar inte ordinarie arbete.

Vi har också tillsammans med polisen taget fram en handlingsplan. Här har vi områdena: Trafikmiljö, Otrygghet i boendemiljöer, Ordningsstörning, Tillgreppsbrott, Våldsbejakande extremism och Droger. Inom varje område har en problembild tagets fram samt en analys över orsakerna. Man har sedan taget fram övergripande mål inom varje område samt delmål. Utifrån allt detta har en åtgärdsplan tagits fram som också visar på vad kommunen ska göra och vad polisens insatser kommer vara.

I kommunen har vi taget bort det brottsförebyggande rådet och istället infört ett trygghets- och säkerhetsutskott direkt under kommunstyrelsen. Detta var en politisk markering för att vi vill få upp dessa frågor på dagordningen. Vi vet att detta är en del i medborgarundersökningen där vi ligger sämre till och trygghetsfrågorna behöver bli mer delaktiga i det ordinarie arbetet.Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Vallastaden, Svartå strand och Kungsvalla

"Riv och bygg nytt"

Gallerians problem är inte unika