Fortsätt till huvudinnehåll

Gädda och karp i ojämn kamp på golfbana

Översvämningssommaren 2007 fortsätter att sysselsätta domstolarna trots att fem år förflutit. Mark- och miljödomstolen dömer Mjölby kommun att betala 1 987 466 kr i skadestånd (inkl ränta) till ägarna av Östad Golfklubb i Väderstad.

Översvämningen inträffade 8-9 juli och vattenmassorna vällde ner från skogsområdena i Rinna. För att skydda 18 villor vid gamla E 4 gjorde räddningstjänsten fördämningar som ledde in vattnet på golfbanan vilken fick 22 hektar översvämmade. De 50 karpar som var inplanterade i golfbanans dammar för att hålla efter växtligheten rymde och kvar blev ett antal gäddor. Gäddor är rovfiskar och karpar klarar inte konkurrensen med dem och enda chansen att bli av med gäddorna var att tömma och restaurera dammarna till höga kostnader. En forskare från Sveriges lantbruksuniversitet hördes som expertvittne i den muntliga förhandlingen.

Philip Hilleby berättade för mig när stämningsansökan lämnades in att översvämningen och karpflykten fick konsekvenser för hela bygden den sommaren. Fiskare i Tåkern, som ligger flera kilometer från banan, hittade karpar i sjön. Fyndet ansågs så märkligt att Tåkerns fältstation lade ut uppgifterna på sin hemsida.
Ägarna hävdade också att intäktsbortfallet var 91 000 kr under de dagar banan tvingades hålla stängt.

Domstolen analyserar tvisten i en 25 sidor lång dom. Den säger att det var rätt av räddningstjänsten att vidta åtgärder för att rädda villorna men att det inte är rimligt att ägarna, makarna Hilleby, ska bära dessa kostnader. Det yrkade skadeståndskravet var 4,6 miljoner kr men domstolen valde att jämka kravet. Mjölby kommun har möjlighet att överklaga till högre instans.

Östad golfbana är ironiskt nog den golfbana i västra länsdelen som klarar regn bäst under normala omständigheter. Idag skriver vi den 20 november och banan är fortfarande öppen med sommargreener.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

De okända miljardärerna på slätten

Bakom denna oansenliga fasad döljer sig ett av länets med välmående bolag.   Cloetta, Biltema och Saab är välkända i Östergötland. Men kännedomen om Runsvengruppen i Skänninge som äger varuhuskedjan ÖoB är mindre. Trots att koncernen är en veritabel pengamaskin för sina ägare. ÖoB säljer livsmedel, husgeråd, verktyg, penslar och trädgårdsredskap för nästan fyra miljarder kr per år. Den butik som inom kort öppnas i Linköping blir den hundrade i ordningen. Runsvengruppen och Biltema har två saker gemensamt. De är inte börsnoterade och håller en låg profil gentemot massmedia. Biltema fyller 50 i år och jubileumsartikeln i Corren skrevs utan att Sten-Åke Lindholm uttalade sig överhuvudtaget. Även Runsvens ägare håller distansen till medierna. Delvis beroende på en 30 år gammal historia när polisen gjorde en gryningsräd mot bolagets huvudkontor och beslagtog bokföringshandlingar för att företaget var misstänkt för varusmuggling. Påslakan hade deklarerats som vindskydd

"Bitterhet är inte min grej"

  J ohan Birath lämnar politiken definitivt den 1 mars. På lördagen avsade han sig samtliga uppdrag för socialdemokraterna. Johan har haft ledande uppdrag för sitt parti i många år och bland människor i och utanför Boxholm sågs han som Britt-Marie Johanssons självklara efterträdare, men en medlemsomröstning i partiet röstade fram Claes Sjökvist, kultursekreterare i Tranås, som partiets främsta företrädare. Valresultate t ställde all planering på ända och fick till följd av Britt-Marie Johansson sköt upp sin planerade pensionering i somras. Men nu har alltså Johan nått vägs ände åtminstone vad partipolitiken beträffar. Johan Birath har en spännande bakgrund. Började som valsverksarbetare, vidareutbildade sig till lärare och forskare. Han har skrivit såväl skönlitterära verk som flammande protestartiklar mot ysteriets nedläggning och är flitigt anlitad som föredragshållare i historia. De östgötska bibliotek, församlingshem och bygdegårdar, som inte haft besök av Johan, är lätt rä

"Åk till Linköping - skit i Mjölby"

                                                                             Användbar till mycket. K ommunal marknadsföring är inte lätt särskilt inte som orten ifråga inte har något att visa upp. Ett av de mer udda inslagen i min journalisttillvaro i Mjölby var kampanjen ”Åk till Linköping – skit i Mjölby”. Och den historien från 1982 är värd att berätta. En av de anställda på fritidskontoret ansåg att Mjölby hamnat i bakvatten när det gällde jakten på turister i konkurrens med övriga kommuner i västra länsdelen. Hans tankegång var inte originell men klarsynt. Ett stort antal resenärer passerade genom kommunen på E 4 och denna mäktiga potential utnyttjades inte. Vi måste hitta ett sätt att få åtminstone tio procent av de förbipasserande att stanna till. Vilka är de mest grundläggande behoven hos förare och passagerare? Jo, alla blir nödiga förr eller senare. Särskilt om man färdats 35 mil.   Ett utedass med vidhängande informationstavlor byggdes i Väderstad. Sagt och gjort.