Fortsätt till huvudinnehåll

Nio villor utkastade i skogsbrynet 
Mjölby kommuns köp av Carlslunds villaområde har förutsättningar att bli en kommunalekonomisk såpa. Vid ks-sammanträdet 21 november fanns ärendet med som ett beslutsärende formulerat i tre att-satser men när Carina Jönsson (S) fick klart för sig att folkpartiets Carina Johansson och Jim Kellander var emot förvandlades ärendet hastigt och lustigt till en informationspunkt. Den muntliga dragningen gjordes av kommunchefen Dag Segrell som bedömde att det var en god affär.

Jag har skickat frågor till Carina Jönsson om motiven för affären och hon svarar så här: ”Vi har under många passat på att köpa på oss mark för framtida behov när tillfälle uppstår, det är så man måste planera en kommuns framtida utveckling”.

Fortfarande saknas svar på frågan om hur kommunen ska lyckas sälja 40 villatomter på en vikande marknad när Ehrenkronas bolag Carlsund Mark AB bara lyckats sälja nio på flera år.

 De boende på Carlslund behöver inte oroa sig för insyn från grannarna.


 
Carlslund kommer upp som ett beslutsärende i ks den 12 december. Med den tidsplanen är det troligt att Carina Jönssons efterträdare Cecilia Vilhelmsson får baxa igenom köpet i kommunfullmäktige efter nyår. Återstår att se om Carlsund blir ett vanligt villaområde i likhet med Sörby, Olofstorp, Eldslösa och Ryttarhagen eller om det förblir nio villor utkastade i skogsbrynet.

En annan kommunal nyhet som rör kassan. Mjölby accepterar Mark- och miljödomstolens fällande dom i tvisten med Östad golfklubb i Väderstad. Ett skadestånd på 1,9 miljoner kr.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

De okända miljardärerna på slätten

Bakom denna oansenliga fasad döljer sig ett av länets med välmående bolag.   Cloetta, Biltema och Saab är välkända i Östergötland. Men kännedomen om Runsvengruppen i Skänninge som äger varuhuskedjan ÖoB är mindre. Trots att koncernen är en veritabel pengamaskin för sina ägare. ÖoB säljer livsmedel, husgeråd, verktyg, penslar och trädgårdsredskap för nästan fyra miljarder kr per år. Den butik som inom kort öppnas i Linköping blir den hundrade i ordningen. Runsvengruppen och Biltema har två saker gemensamt. De är inte börsnoterade och håller en låg profil gentemot massmedia. Biltema fyller 50 i år och jubileumsartikeln i Corren skrevs utan att Sten-Åke Lindholm uttalade sig överhuvudtaget. Även Runsvens ägare håller distansen till medierna. Delvis beroende på en 30 år gammal historia när polisen gjorde en gryningsräd mot bolagets huvudkontor och beslagtog bokföringshandlingar för att företaget var misstänkt för varusmuggling. Påslakan hade deklarerats som vindskydd

"Bitterhet är inte min grej"

  J ohan Birath lämnar politiken definitivt den 1 mars. På lördagen avsade han sig samtliga uppdrag för socialdemokraterna. Johan har haft ledande uppdrag för sitt parti i många år och bland människor i och utanför Boxholm sågs han som Britt-Marie Johanssons självklara efterträdare, men en medlemsomröstning i partiet röstade fram Claes Sjökvist, kultursekreterare i Tranås, som partiets främsta företrädare. Valresultate t ställde all planering på ända och fick till följd av Britt-Marie Johansson sköt upp sin planerade pensionering i somras. Men nu har alltså Johan nått vägs ände åtminstone vad partipolitiken beträffar. Johan Birath har en spännande bakgrund. Började som valsverksarbetare, vidareutbildade sig till lärare och forskare. Han har skrivit såväl skönlitterära verk som flammande protestartiklar mot ysteriets nedläggning och är flitigt anlitad som föredragshållare i historia. De östgötska bibliotek, församlingshem och bygdegårdar, som inte haft besök av Johan, är lätt rä

"Åk till Linköping - skit i Mjölby"

                                                                             Användbar till mycket. K ommunal marknadsföring är inte lätt särskilt inte som orten ifråga inte har något att visa upp. Ett av de mer udda inslagen i min journalisttillvaro i Mjölby var kampanjen ”Åk till Linköping – skit i Mjölby”. Och den historien från 1982 är värd att berätta. En av de anställda på fritidskontoret ansåg att Mjölby hamnat i bakvatten när det gällde jakten på turister i konkurrens med övriga kommuner i västra länsdelen. Hans tankegång var inte originell men klarsynt. Ett stort antal resenärer passerade genom kommunen på E 4 och denna mäktiga potential utnyttjades inte. Vi måste hitta ett sätt att få åtminstone tio procent av de förbipasserande att stanna till. Vilka är de mest grundläggande behoven hos förare och passagerare? Jo, alla blir nödiga förr eller senare. Särskilt om man färdats 35 mil.   Ett utedass med vidhängande informationstavlor byggdes i Väderstad. Sagt och gjort.