Fortsätt till huvudinnehåll

Kommunstyrelsen som ekonomisk räddningstjänstDet har förekommit rykten en tid men nu är det klart. Carlslund Mark AB (ägt av Carl Erik Ehrenkrona på Hulterstad) säljer villaområdet Carlsund till Mjölby kommun. Kommunstyrelsen tog beslutet i onsdags och kommunen betalar sju miljoner kr. Av 48 tomter är nio bebyggda idag.

Carlslund lanserades när det fortfarande var stor efterfrågan på villatomter. Det är fyra eller fem år sedan Mia Karlsvärd och jag gjorde en artikel om första familjen som flyttade in på området. Pionjären är det grå huset som ligger till vänster vid infarten.

Med det tillskottet plus åtskilliga tomter på Sörby lär Mjölby tätort ha villatomter som räcker i ett par decennier framöver. Villaboomen är över sedan två år. 85-procentsregeln sållar bort många förhoppningsfulla spekulanter och bankerna granskar låneansökningar med lupp.

När Sörby exploaterades för knappt tio år genomförde Mjölby en stor marknadsföringskampanj för att sälja tomter där och på Östra Olofstorp i Mantorp. Något liknande behövs också idag när kommunen fått tillskott av ytterligare 40 tomter. Med facit i hand var det alltså inte nödvändigt att pressa fram ett tiotal tomter på Kungshöga (granne med skolan) mot grannarnas vilja.

Kommunalrådet Carina Jönssons förklaring, att det är ekonomiskt fördelaktigt att köpa nu, tror jag inte på. Det handlar snarare om en räddningsaktion med ekonomiska förtecken. Kommunstyrelsen som räddningstjänst.
Texten ovan skrevs på måndagen men på tisdagen kom ny information i Corren. Ärendet var uppe som en informationspunkt vid ks möte i förra veckan och det formella beslutet tas vid ett möte 12 december. Kommunstyrelsen är inte enig. Folkpartiets Carina Johansson yrkar avslag.

Det finns inte en enda anledning att stödja affären”, säger Carina Johansson till Corren. Och fortsätter: ”För den som ska bygga spelar det ingen roll vem man köper tomten av. Om man anser att priset är för högt och av den anledningen avstår från köp så kanske den nuvarande ägaren (Ehrenkrona min anm) bör se över prisbilden. Det är inte kommunens sak att köpa för att sänka tomtpriset.”

Carina Johansson anser att det är fel sätt att använda kommunens skattepengar.

Det verkar alltså som om Carina Jönsson (S) får fightas ända in på mållinjen tills hon avgår som kommunstyrelsens ordförande vid årsskiftet.

Jag har gått in på 121.nu och kollat Carlslund Mark AB:s senaste bokslut. De krassa siffrorna talar ett tydligt språk.

Resultaträkning (TKR)
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Nettoomsättning
147
280
-
427
Rörelseresultat
66
201
- 148
330
Resultat efter finansnetto
41
168
- 315
274
Resultat före skatt
1
8
- 315
104
Årets resultat
1
8
- 315
104

Balansräkning (TKR)
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08


Tillgångar


Varulager m.m.
877
-
-
-


S:a anläggningstillgångar
16 481
16 458
16 018
15 271


S:a kortfristiga fordringar
-
-
-
-


S:a omsättningstillgångar
5 641
4 835
6 206
6 423


S:a tillgångar
22 121
21 294
22 224
21 694


Skulder, eget kapital & avsättningarAktiekapital
100
100
100
100


S:a bundet eget kapital
100
100
100
100


S:a eget kapital
181
180
172
187


S:a obeskattade reserver
-
-
-
-


S:a avsättningar
-
-
-
-


S:a långfristiga skulder
1 830
1 830
4 000
4 000


S:a kortfristiga skulder
20 111
19 284
18 053
17 507


S:a eget kapital och skulder
22 121
21 294
22 224
21 694


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

De okända miljardärerna på slätten

Bakom denna oansenliga fasad döljer sig ett av länets med välmående bolag.   Cloetta, Biltema och Saab är välkända i Östergötland. Men kännedomen om Runsvengruppen i Skänninge som äger varuhuskedjan ÖoB är mindre. Trots att koncernen är en veritabel pengamaskin för sina ägare. ÖoB säljer livsmedel, husgeråd, verktyg, penslar och trädgårdsredskap för nästan fyra miljarder kr per år. Den butik som inom kort öppnas i Linköping blir den hundrade i ordningen. Runsvengruppen och Biltema har två saker gemensamt. De är inte börsnoterade och håller en låg profil gentemot massmedia. Biltema fyller 50 i år och jubileumsartikeln i Corren skrevs utan att Sten-Åke Lindholm uttalade sig överhuvudtaget. Även Runsvens ägare håller distansen till medierna. Delvis beroende på en 30 år gammal historia när polisen gjorde en gryningsräd mot bolagets huvudkontor och beslagtog bokföringshandlingar för att företaget var misstänkt för varusmuggling. Påslakan hade deklarerats som vindskydd

"Bitterhet är inte min grej"

  J ohan Birath lämnar politiken definitivt den 1 mars. På lördagen avsade han sig samtliga uppdrag för socialdemokraterna. Johan har haft ledande uppdrag för sitt parti i många år och bland människor i och utanför Boxholm sågs han som Britt-Marie Johanssons självklara efterträdare, men en medlemsomröstning i partiet röstade fram Claes Sjökvist, kultursekreterare i Tranås, som partiets främsta företrädare. Valresultate t ställde all planering på ända och fick till följd av Britt-Marie Johansson sköt upp sin planerade pensionering i somras. Men nu har alltså Johan nått vägs ände åtminstone vad partipolitiken beträffar. Johan Birath har en spännande bakgrund. Började som valsverksarbetare, vidareutbildade sig till lärare och forskare. Han har skrivit såväl skönlitterära verk som flammande protestartiklar mot ysteriets nedläggning och är flitigt anlitad som föredragshållare i historia. De östgötska bibliotek, församlingshem och bygdegårdar, som inte haft besök av Johan, är lätt rä

"Åk till Linköping - skit i Mjölby"

                                                                             Användbar till mycket. K ommunal marknadsföring är inte lätt särskilt inte som orten ifråga inte har något att visa upp. Ett av de mer udda inslagen i min journalisttillvaro i Mjölby var kampanjen ”Åk till Linköping – skit i Mjölby”. Och den historien från 1982 är värd att berätta. En av de anställda på fritidskontoret ansåg att Mjölby hamnat i bakvatten när det gällde jakten på turister i konkurrens med övriga kommuner i västra länsdelen. Hans tankegång var inte originell men klarsynt. Ett stort antal resenärer passerade genom kommunen på E 4 och denna mäktiga potential utnyttjades inte. Vi måste hitta ett sätt att få åtminstone tio procent av de förbipasserande att stanna till. Vilka är de mest grundläggande behoven hos förare och passagerare? Jo, alla blir nödiga förr eller senare. Särskilt om man färdats 35 mil.   Ett utedass med vidhängande informationstavlor byggdes i Väderstad. Sagt och gjort.