Fortsätt till huvudinnehåll

Välkommen till de smårutiga kepsarnas världKyleberg i höstskrud


Den som färdas på landsbygden i Östergötland kan inte undgå att lägga märke till de stora gods, herrgårdar och säterier som förekommer här. Likt kronjuveler ligger de där med magnifika huvudbyggnader, omgivna av imponerande parker och milsvida sädesfält.

Många gårdar har flerhundraåriga anor och ägarna har skiftat genom åren. Inte sällan har det handlat om kända och okända adelssläkter vars medlemmar har tjänat kungen som krigare på utländska slagfält. Somliga har förmerat sin rikedom genom hårt arbete och framsynta idéer medan andra har misskött driften, dragit på sig skulder och lämnat bygden med svansen mellan benen. De jordbrukskriser som drabbat Sverige har inte heller gått dessa egendomar spårlöst förbi.

Även i modern tid har dessa ägare spelat en ledande roll i bygdens sociala liv. Långt ifrån alla har röstat på centern om vi säger så. Standardkostymeringen för en godsägare på Östgötaslätten är lodenrock och hundtandsrutig keps.

Jag ska berätta om fem av dessa gårdar i en serie: Kyleberg, Renstad, Boxholms säteri, Hulterstad och Solberga. Jag börjar med Kyleberg, belägen söder om Väderstad.

Kyleberg framhålls av branschfolk som ett föredöme för växtodling. Växtförädlingsföretaget Weibullsholm från Landskrona har under flera år arrenderat gården för att prova nya sorter och odlingsmetoder.

Gården har anor sedan 1300-talets början. Släkterna Crusebjörn, von der Pahlen, von Böhnen, Boij och Edenhielm fanns bland de tidiga ägarna. Den tekniska rationaliseringsprocessen inträdde i och med att Axel Dickson blev ägare till Kyleberg 1850. Han tvingades sälja gården till hertig Gustaf d ´Otrante 1881, därtill tvingad av 1870-talets jordbruksdepression.

Den nuvarande ägarsläkten, Cronstedt, kom till Kyleberg 1945 när greve Axel Fredrik Cronstedt, född -18, köpte gården.

Stora gårdar var också stora arbetsplatser.. Som mest bodde 300 personer på gården 1870 och den hade egen skola. Gården hade också mejeri och osttillverkning. Fotfolket levde naturligtvis under andra materiella villkor än ägarfamiljen. Idag bor ett tiotal på Kyleberg varav två eller tre är aktivt sysselsatta med driften.

”Den vackra mangårdsbyggnaden, den välvårdade parken och de bördiga åkrarna, på sommaren böljande av vete och korn, inramade av alléer och Tåkern förlänar åt Kyleberg den karaktär som så väl kommer till uttryck i benämningen Östergyllen”, skriver Erik Månsson i standardverket Gods och gårdar i Östergötland.

Han slår fast att Kyleberg är en av länets bästa jordbruksegendomar. De stora väl formade åkerskiftena imponerar till och med på skånska storjordbrukare.

Gården är 342 hektar stor och taxeringsvärdet 6,4 miljon kr. Observera att dessa siffror är från 1992 och taxeringsvärdet är mycket högre idag.

Den ståtliga allén.
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Jag gnagde på grisen i en timme

Utopia i Mantorp