Fortsätt till huvudinnehåll

Vankelmodiga moderater vågmästareBeslut fattade i Mjölby kommunfullmäktige är sällan några överraskningar. Kommunstyrelsens förslag till beslut ligger fast till 95 procent. Men ibland dyker det upp ärenden där åsikterna också skär igenom partierna. Så var fallet för något år sedan när kommunfullmäktige beslöt att köpa Carlslunds villaområde av Carl-Erik Ehrenkronas bolag.

Ett sådant ärende är under uppsegling till junisammanträdet. Ska BEMAB:s gamla industrifastighet vid Kyrkogatan rivas för att ge plats åt en garagebyggnad inför den kommande bostadsbebyggelsen i kv Rosenkammaren eller inte? Motståndarna till rivning är många och välformulerade. I torsdags lämnades 1 549 namnunderskrifter in till kommunen.

Hur går det då i fullmäktige? Med ledning av tidningsuppgifter gör jag ett försök att analysera beslutet. Moderaterna (10 mandat) har inte bestämt sig ännu. Socialdemokraterna (18) vill riva liksom SPI (1). Folkpartiet (4) är splittrat liksom centern (3) och Sverigedemokraterna (2). Kd (2) är emot rivning liksom Miljöpartiet(2) och Vänsterpartiet (2).

Oavsett de vankelmodiga moderaterna kommer ett rivningsbeslut att fattas. Socialdemokraterna med 18 mandat väger tyngst. I de partier där åsikterna är splittrade har jag fördelat rösterna jämnt mellan blocken. Utan moderaterna hamnar röstetalen på 24-10 vilket är en klar majoritet. Om moderaternas hela grupp röstar emot blir det tajtare, 24-21. Om vi leker med tanken på att moderaternas grupp splittras, 5-6, blir röstsiffrorna 29-16. Det ska bli intressant att se var moderaterna sätter ner foten. Det är ju inte heller uteslutet att någon enskild ledamot lägger ner sin röst. Ingen voteringsdramatik att vänta alltså men osvuret är bäst fast jag har svårt att se att något oväntat kan inträffa som rubbar socialdemokraternas åsikt på den dryga månad som återstår.

När rivningsbeslutet formellt är fattat ska det bli intressant att se hur rivningsmotståndarna agerar. Utomparlamentariska aktioner skulle förstås pigga upp gatubilden i sommar…

En annan slutsats är att småpartierna med ett till fyra mandat i fullmäktige inte har något att säga till om när voteringsklubban åker fram. Socialdemokrater och moderater styr i Mjölby kommun.

Oavsett resultatet behöver inte ledamöterna riskera att ställas inför något konstitutionsutskott. Kan ju vara skönt att veta i tider som dessa.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

De okända miljardärerna på slätten

Bakom denna oansenliga fasad döljer sig ett av länets med välmående bolag.   Cloetta, Biltema och Saab är välkända i Östergötland. Men kännedomen om Runsvengruppen i Skänninge som äger varuhuskedjan ÖoB är mindre. Trots att koncernen är en veritabel pengamaskin för sina ägare. ÖoB säljer livsmedel, husgeråd, verktyg, penslar och trädgårdsredskap för nästan fyra miljarder kr per år. Den butik som inom kort öppnas i Linköping blir den hundrade i ordningen. Runsvengruppen och Biltema har två saker gemensamt. De är inte börsnoterade och håller en låg profil gentemot massmedia. Biltema fyller 50 i år och jubileumsartikeln i Corren skrevs utan att Sten-Åke Lindholm uttalade sig överhuvudtaget. Även Runsvens ägare håller distansen till medierna. Delvis beroende på en 30 år gammal historia när polisen gjorde en gryningsräd mot bolagets huvudkontor och beslagtog bokföringshandlingar för att företaget var misstänkt för varusmuggling. Påslakan hade deklarerats som vindskydd

"Bitterhet är inte min grej"

  J ohan Birath lämnar politiken definitivt den 1 mars. På lördagen avsade han sig samtliga uppdrag för socialdemokraterna. Johan har haft ledande uppdrag för sitt parti i många år och bland människor i och utanför Boxholm sågs han som Britt-Marie Johanssons självklara efterträdare, men en medlemsomröstning i partiet röstade fram Claes Sjökvist, kultursekreterare i Tranås, som partiets främsta företrädare. Valresultate t ställde all planering på ända och fick till följd av Britt-Marie Johansson sköt upp sin planerade pensionering i somras. Men nu har alltså Johan nått vägs ände åtminstone vad partipolitiken beträffar. Johan Birath har en spännande bakgrund. Började som valsverksarbetare, vidareutbildade sig till lärare och forskare. Han har skrivit såväl skönlitterära verk som flammande protestartiklar mot ysteriets nedläggning och är flitigt anlitad som föredragshållare i historia. De östgötska bibliotek, församlingshem och bygdegårdar, som inte haft besök av Johan, är lätt rä

"Åk till Linköping - skit i Mjölby"

                                                                             Användbar till mycket. K ommunal marknadsföring är inte lätt särskilt inte som orten ifråga inte har något att visa upp. Ett av de mer udda inslagen i min journalisttillvaro i Mjölby var kampanjen ”Åk till Linköping – skit i Mjölby”. Och den historien från 1982 är värd att berätta. En av de anställda på fritidskontoret ansåg att Mjölby hamnat i bakvatten när det gällde jakten på turister i konkurrens med övriga kommuner i västra länsdelen. Hans tankegång var inte originell men klarsynt. Ett stort antal resenärer passerade genom kommunen på E 4 och denna mäktiga potential utnyttjades inte. Vi måste hitta ett sätt att få åtminstone tio procent av de förbipasserande att stanna till. Vilka är de mest grundläggande behoven hos förare och passagerare? Jo, alla blir nödiga förr eller senare. Särskilt om man färdats 35 mil.   Ett utedass med vidhängande informationstavlor byggdes i Väderstad. Sagt och gjort.