Fortsätt till huvudinnehåll

En ödets ironiMjölby är kommunen som gör tvärtom. Socialdemokraterna privatiserar äldreomsorgen medan alliansen lät äldrevården vara kvar i kommunal regi. Beslutet att låta Slomarp övergå i privat regi är inte ideologiskt betingat utan en följd av att socialnämnden har usel ekonomi. Socialnämnden tror att man kan spara pengar genom att anlita en privat utförare, vilket Kommunal inte är övertygat om.

Beslutet är motsägelsefullt eftersom socialdemokraterna under denna mandatperiod lagt ner så mycket tid och kraft på att återta Lundbybadet i kommunal drift från Medley, men fritidsnämnden kör sitt race och socialnämnden sitt.

Varför just Slomarp ska privatiseras framgår inte av Correns artikel. Varför inte lika gärna Änggården, Boken, Kungshögahemmet eller Folkungagården? Tänkte ställa frågan till socialnämndens ordförande Anna Johansson (S) men när jag vid tidigare tillfällen ställt frågor via mejl har jag inte fått svar så jag avstår. Kanske Anna är mer talbar framåt valdagen?

Jag tror det var 2002 som Vifolkagården i Mantorp fick en privat utförare. Personalen protesterade våldsamt och många anställda ville inte gå över till Carema utan stannade kvar i kommunen. Sedan dess har Vifolkagården bytt utförare två gånger och frågan har väl mist sin ideologiska laddning.

Idén att privatisera Vifolkagården kom från dåvarande kommunalrådet Jörgen Oskarsson (S), inspirerad av partivänner i Linköping. Hans utspel välkomnades inte av alla partivänner och det avgörande mötet i arbetarekommunens representantskap blev ganska hett. Antydningar om dribbel med röstlängden förekom men det blev aldrig utrett. Det blev som det brukade i Mjölby på tiden. Jörgen Oskarsson fick som han ville. Hans främsta argument handlade inte om ekonomi utan att äldrevård i kommunal regi behövde någon konkurrent att jämföra sig med.

När så alliansen trädde till 2006 förväntade jag mig beslut om privatisering av något mer äldreboende med tanke på den borgerliga retoriken i valet. Jag ställde frågan till dåvarande kommunalrådet Monika Gideskog (M) flera gånger och varje gång svarade hon att omsorgsnämnden inte kommit med någon begäran. Hon visade ingen större entusiasm för privatisering. Det är skillnad på praktik och retorik.

Med två privatiseringar går Socialdemokraterna till historien som det parti som privatiserar mest i Mjölby kommuns verksamhet. Onekligen en ödets ironi.

Privatisering är ett dåligt begrepp för det handlar fortfarande om att kommunala skattepengar drar runt lasset, men det finns inget bättre namn.Kommentarer

 1. Privatisering är som du själv nämner ett mycket dåligt begrepp då det inte är privatisering det handlar om vare sig på Vifolkagården eller ev på Slomarp.
  Det handlar om att lägga ut driften på entreprenad vilket är en helt annan sak, vilket man kan tycka att en gammal journalist borde kunna skilja på för att inte förvilla ev läsare.
  Som du själv även nämner så lägger vi Socialdemokraterna inte ut någon drift av verksamhet pga vår Ideologi , utan pga ansvarstagande mot kommunen.
  Vifolkagården var som du riktigt nämner för att få ett jämförelse boende i vår egen kommun då det är svårt att jämföra mot andra kommuner. ( Äpple o Päron)
  Badet tog vi tillbaks pga att vi visste det var en ekonomiskt bra affär för kommunen och finns ingen anledning att "skänka" pengar till en entreprenör som vi själva så väl behöver i vår egen kommun.
  "Om" Slomarps läggs ut sker det pga att i den ansvars ställning vi i S befinner oss i med anledning av att vi har Majoriteten, så är det vår skyldighet att värna kommunens ( Medborgarnas) resurser på bästa utan att sätta kvalitet/ säkerhet/trygghet i fara.
  Vi Socialdemokrater har i alla tider tagit ansvar för kommunen och det kan innebära att vi får förändra/effektivisera verksamheter trots det kan anses gå mot vår Ideologi.
  Vi gör inte som Vänster partiet som väljer att av Ideologi köra" huvudet i sanden" o inte ta det ansvar man måste avkräva.om man sitter i majoriteten.

  Hoppas dessa rader givit ev läsare samt Jacob förklaringar till Socialdemokraternas olika beslut som berörts i artikeln.

  Thony Andersson ( S)
  1:e Vice ordf Kommunstyrelsen

  SvaraRadera
 2. Vilket begrepp man använder för att beskriva att ett privat företag övertar driften är väl ändå en bisak i sammanhanget. Det finns inget bra verb för detta. Jag tror läsarna är kapabla att inse att det är skattepengar som bekostar driften och att byggnaden ägs av kommunen. Tony bekräftar min tes att när ekonomin sviktar väger ideologin lätt.Noterar också den lilla slängen mot kompisarna i vänsterpartiet som inte deltog i beslutet om Slomarp. Den kommande valrörelsen kan bli intressant.
  Mvh
  Anders Jacobsson  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Anders!

   Din tes om att Ideologin "väger lätt" när ekonomin sviktar är helt fel Anders. Om du tror att vi Socialdemokrater tar lätt på att lägga ut ytterligare Omsorgs verksamhet på entreprenad så skulle du vara med på våra representantskap där vi förankrar alla stora beslut innan de verkställs. Men som Anna så klart beskriver så måste vi för kommunens bästa "tumma" på vår ideologi ibland. Det gör ont kan jag lova att fatta vissa beslut, men vi kan under inga omständigheter sänka kommunens ekonomi pga Ideologi.
   Och beträffande slängen mot Vänsterpartiet så står jag fullt ut för den då de låter Ideologi gå före den kommunala ekonomin.

   Thony

   Radera
 3. Jag har suttit i omsorgs- och socialnämnden sedan sammanslagningen 2007, och satt således som ledamot i nämnden när Alliansen innehade makten. Under alla år sedan dess har nämnden så gott som alltid gått med underskott och haft stora problem med att få de budgeterade medlen att räcka till. Det har hyvlats och gnetats och år efter annat har det beslutats om justeringar i priserna på det resursfördelningssystem som fördelat pengarna till äldreomsorgens olika enheter. År efter år har det dock visat sig att hyvlingarna och prissänkningarna inte varit fullt genomförbara utan budgeten har spruckit och nämnden har gått med underskott. Märkligt att Alliansen under dessa år inte gjorde något åt situationen och heller inte fattade beslut om att entreprenadisera någon verksamhet. De säger sig ju ha det som ideologi och de säger sig också vilja gynna företagarna. De påbörjade utredning om LOV, men inte heller detta genomförde de. Handlingskraftiga är väl inte epitetet de lämnar efter sig i omsorgs- och socialnämnden under den mandatperioden!
  Förra året lade förvaltningen återigen sparförslag på bland annat generella neddragningar på alla verksamheter med 4 %. Vi från s gjorde bedömningen att det inte gick att göra såna besparingar på äldreomsorgen, det skulle få för stora konsekvenser på bemanning och kvalitet och vi lade den delen som en ofördelad post under nämnden – vi bar det politiska ansvaret för underskottet. Omställningen av Kungshögahemmet, från vårdboende till trygghetsboende räknas sänka kostnaderna med tio miljoner på årsbasis. Omställningen får göras succesivt och ska (helst) vara fullt genomfört vid halvårsskiftet 2014. De som bor på Kungshögahemmet med beslut om vårdboende idag får antingen bo kvar eller blir erbjuden att flytta till annat vårdboende, ingen tvingas ut – därför omvandlas det succesivt. Idag är sex lägenheter av 30 trygghetsboende. Beslutet grundades delvis av ekonomiska skäl, men också som ett sätt att öka möjligheten för ”friska äldre” att kunna bo mer anpassat och socialt än i ordinärt boende – när man inte har behov av vårdboende. I nationella jämförelser har Mjölby kommun fler äldreboendeplatser än riket och andra kommuner, det låg också till grund för beslutet.
  När det stod klart att vi, trots tillskott på 16 miljoner kronor för 2014 inte klarade budgeten i år igen behövde jag och nämnden fatta beslut om vägval - det går inte att hyvla och sänka priser längre. Valet stod mellan att säga upp i storleksordningen 50 årsarbetare från förvaltningen eller göra strukturella förändringar i verksamheten för att sänka kostnader. Vi valde det senare. Vi socialdemokrater har haft många och långa diskussioner om hur vi ska göra. Vi ansvarar för mjuk verksamhet som berör väldigt många medborgare, på ett eller annat sätt. Att ta bort icke lagstadgad verksamhet som fältsekreterare eller dagverksamheten på våra vårdbostäder ställdes mot att lägga ut någon enhet på entreprenad. Att vi valde Slomarp som objekt beror på att demensvården är den del av äldreomsorgen som är mest reglerad med nationella riktlinjer och bemanningstal. Dessa krav gäller förstås också på den blivande utföraren. Det blir lättare att ställa tydliga krav på utföraren i förfrågningsunderlaget, och kostnaden är mer tydlig i en ”renodlad verksamhet”. Om vi valt en annan enhet med blandad målgrupp hade det varit svårare.
  Att vara ansvarstagande politiker i en nämnd innebär att man ibland får ta beslut som går emot en del av ens visioner och önskningar. Politik är att vilja, men det är också att välja. Och i det besvärliga läge vi är i har vi valt att förändra verksamheter istället för att ta bort verksamheter eller säga upp personal. Vänsterpartiet som vi samarbetar med valde att avstå från beslutet. Man hade inget annat förslag att komma med, vilket man egentligen borde haft i det läget. Ibland kan jag önska att fler var beredda på att ta det ansvar som krävs, och att fler hade haft modet att göra det för länge sen.

  Anna Johansson(S)
  Ordförande i social- och omsorgsnämnden

  SvaraRadera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

De okända miljardärerna på slätten

Bakom denna oansenliga fasad döljer sig ett av länets med välmående bolag.   Cloetta, Biltema och Saab är välkända i Östergötland. Men kännedomen om Runsvengruppen i Skänninge som äger varuhuskedjan ÖoB är mindre. Trots att koncernen är en veritabel pengamaskin för sina ägare. ÖoB säljer livsmedel, husgeråd, verktyg, penslar och trädgårdsredskap för nästan fyra miljarder kr per år. Den butik som inom kort öppnas i Linköping blir den hundrade i ordningen. Runsvengruppen och Biltema har två saker gemensamt. De är inte börsnoterade och håller en låg profil gentemot massmedia. Biltema fyller 50 i år och jubileumsartikeln i Corren skrevs utan att Sten-Åke Lindholm uttalade sig överhuvudtaget. Även Runsvens ägare håller distansen till medierna. Delvis beroende på en 30 år gammal historia när polisen gjorde en gryningsräd mot bolagets huvudkontor och beslagtog bokföringshandlingar för att företaget var misstänkt för varusmuggling. Påslakan hade deklarerats som vindskydd

"Bitterhet är inte min grej"

  J ohan Birath lämnar politiken definitivt den 1 mars. På lördagen avsade han sig samtliga uppdrag för socialdemokraterna. Johan har haft ledande uppdrag för sitt parti i många år och bland människor i och utanför Boxholm sågs han som Britt-Marie Johanssons självklara efterträdare, men en medlemsomröstning i partiet röstade fram Claes Sjökvist, kultursekreterare i Tranås, som partiets främsta företrädare. Valresultate t ställde all planering på ända och fick till följd av Britt-Marie Johansson sköt upp sin planerade pensionering i somras. Men nu har alltså Johan nått vägs ände åtminstone vad partipolitiken beträffar. Johan Birath har en spännande bakgrund. Började som valsverksarbetare, vidareutbildade sig till lärare och forskare. Han har skrivit såväl skönlitterära verk som flammande protestartiklar mot ysteriets nedläggning och är flitigt anlitad som föredragshållare i historia. De östgötska bibliotek, församlingshem och bygdegårdar, som inte haft besök av Johan, är lätt rä

"Åk till Linköping - skit i Mjölby"

                                                                             Användbar till mycket. K ommunal marknadsföring är inte lätt särskilt inte som orten ifråga inte har något att visa upp. Ett av de mer udda inslagen i min journalisttillvaro i Mjölby var kampanjen ”Åk till Linköping – skit i Mjölby”. Och den historien från 1982 är värd att berätta. En av de anställda på fritidskontoret ansåg att Mjölby hamnat i bakvatten när det gällde jakten på turister i konkurrens med övriga kommuner i västra länsdelen. Hans tankegång var inte originell men klarsynt. Ett stort antal resenärer passerade genom kommunen på E 4 och denna mäktiga potential utnyttjades inte. Vi måste hitta ett sätt att få åtminstone tio procent av de förbipasserande att stanna till. Vilka är de mest grundläggande behoven hos förare och passagerare? Jo, alla blir nödiga förr eller senare. Särskilt om man färdats 35 mil.   Ett utedass med vidhängande informationstavlor byggdes i Väderstad. Sagt och gjort.