Fortsätt till huvudinnehåll

Blåsuga, jungfrulin och nattviol

I en av dammarna på Mjölby Golfklubbs bana hittades i våras en häckande rörhöna. Den rödlistade svarthakedoppingen är en art som brukar trivas i små, fisklösa dammar och är en möjlig häckfågel i någon av banans dammar.

Det är inte jag som påstår detta utan kommunekologen Gunnar Myrhede. Kommunekologen har på uppdrag av golfklubben gjort en naturvärdesbedömning av golfbanan och den kringliggande terrängen. Naturvärdesbedömningen är en del av den miljöcertifieringsprocess som Mjölby genomgår.

Inga tidigare kända naturvärden finns inom det 50 hektar stora området. Området består till större delen av öppen, gräsbeväxt mark utan höga naturvärden. Det är i områdena mellan hålen som naturvetarnas intresse koncentrerats.

Mitt i området, i anslutning till parkeringen, finns en lite större skogsdunge (tre hektar). I dungen dominerar tall bland träden men här finns också gran och en del lövträd, bland annat flera grova ekar och aspar. Här finns också en hel del död ved och hålträd. Området är kuperat och innehåller berghällar med mager vegetation. Det finns preliminära planer på att anlägga en naturstig med information om banan, naturvärden och skötsel.

Längre österut, mot riksväg 32, är terrängen ännu mera kuperad och har ännu större dominans av tall. Området ges naturvärdesklass 5, potentiella naturvärden med möjlighet att bli höga naturvärden om de får utvecklas.

Längst ner i sydöst och på några ställen i västra kanten av banområdet finns ängsliknandepartier med hävdgynnad flora som blåsuga, svinrot, jungfrulin och nattviol.

Banan har åtta mindre och större dammar. Vattenmiljöer är alltid värdefulla ur naturvärdessynpunkt och ju mer naturliga de tillåts bli, desto viktigare blir de för växter och djur.

Naturvärdesbedömningen är bara en del av miljöcertifieringen. Slutresultatet blir ett detaljerat dokument med uppgifter om bland annat vattenkvalitet, energiförbrukning och antalet timmar på gräsklipparna. En golfens miljöbibel kan vi kalla det.


Detta är GEO

GEO certifiering, golfens nya internationella miljöcertifieringssystem är välkommet – ett enkelt, prisvärt och inspirerade sätt att arbeta med miljöfrågor.
GEO-certifering ger nya möjligheter för alla golfanläggningar att på ett inspirerande och effektivt sätt arbeta med och kommunicera miljöarbetet. Certifieringen talar om att golfanläggningens miljöarbete håller god internationell standard.

GEO-certifiering lanserades på Europatourens tävling BMW PGA Championship i Wentworth den 20 maj 2009. Cirka 60 klubbar i främst Europa har hittills certifierat sig. I Sverige har hittills fem klubbar certifierat sig.
GEO-certifiering kan integreras med nationella golfförbunds miljöprogram och genomförs i två steg, registrering och certifiering. Kriterierna för SGF:s miljödiplom uppfyller kraven för registrering enligt GEO.

PS
I kommunekologens protokoll finns inga noteringar att han hittat bortslagna bollar. Om han gjort det är vi överens om att de är mina?
DS


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

De okända miljardärerna på slätten

Bakom denna oansenliga fasad döljer sig ett av länets med välmående bolag.   Cloetta, Biltema och Saab är välkända i Östergötland. Men kännedomen om Runsvengruppen i Skänninge som äger varuhuskedjan ÖoB är mindre. Trots att koncernen är en veritabel pengamaskin för sina ägare. ÖoB säljer livsmedel, husgeråd, verktyg, penslar och trädgårdsredskap för nästan fyra miljarder kr per år. Den butik som inom kort öppnas i Linköping blir den hundrade i ordningen. Runsvengruppen och Biltema har två saker gemensamt. De är inte börsnoterade och håller en låg profil gentemot massmedia. Biltema fyller 50 i år och jubileumsartikeln i Corren skrevs utan att Sten-Åke Lindholm uttalade sig överhuvudtaget. Även Runsvens ägare håller distansen till medierna. Delvis beroende på en 30 år gammal historia när polisen gjorde en gryningsräd mot bolagets huvudkontor och beslagtog bokföringshandlingar för att företaget var misstänkt för varusmuggling. Påslakan hade deklarerats som vindskydd

"Bitterhet är inte min grej"

  J ohan Birath lämnar politiken definitivt den 1 mars. På lördagen avsade han sig samtliga uppdrag för socialdemokraterna. Johan har haft ledande uppdrag för sitt parti i många år och bland människor i och utanför Boxholm sågs han som Britt-Marie Johanssons självklara efterträdare, men en medlemsomröstning i partiet röstade fram Claes Sjökvist, kultursekreterare i Tranås, som partiets främsta företrädare. Valresultate t ställde all planering på ända och fick till följd av Britt-Marie Johansson sköt upp sin planerade pensionering i somras. Men nu har alltså Johan nått vägs ände åtminstone vad partipolitiken beträffar. Johan Birath har en spännande bakgrund. Började som valsverksarbetare, vidareutbildade sig till lärare och forskare. Han har skrivit såväl skönlitterära verk som flammande protestartiklar mot ysteriets nedläggning och är flitigt anlitad som föredragshållare i historia. De östgötska bibliotek, församlingshem och bygdegårdar, som inte haft besök av Johan, är lätt rä

"Åk till Linköping - skit i Mjölby"

                                                                             Användbar till mycket. K ommunal marknadsföring är inte lätt särskilt inte som orten ifråga inte har något att visa upp. Ett av de mer udda inslagen i min journalisttillvaro i Mjölby var kampanjen ”Åk till Linköping – skit i Mjölby”. Och den historien från 1982 är värd att berätta. En av de anställda på fritidskontoret ansåg att Mjölby hamnat i bakvatten när det gällde jakten på turister i konkurrens med övriga kommuner i västra länsdelen. Hans tankegång var inte originell men klarsynt. Ett stort antal resenärer passerade genom kommunen på E 4 och denna mäktiga potential utnyttjades inte. Vi måste hitta ett sätt att få åtminstone tio procent av de förbipasserande att stanna till. Vilka är de mest grundläggande behoven hos förare och passagerare? Jo, alla blir nödiga förr eller senare. Särskilt om man färdats 35 mil.   Ett utedass med vidhängande informationstavlor byggdes i Väderstad. Sagt och gjort.