Fortsätt till huvudinnehåll

Högre skatt i Mjölby nästa årOrkar ni med lite kommunalpolitik så här i sommarvärmen? Jag har ställt sex likalydande frågor till kommunalrådet Cecilia Vilhelmsson (S) och oppositionsrådet Monika Gideskog (M) om aktuella Mjölbyfrågor.

Av svaren framgår att en skattehöjning inför 2014 är högst trolig. Förmodligen stannar den vid 50 öre men Cecilia Vilhelmsson preciserar sig inte. Notera att Monika Gideskog rutinerat passar på den frågan.

De två stora partierna är ense som hur Skänninge bäst ska utvecklas i framtiden men är inte överens om nödvändigheten att utveckla Sjunnings fält i sydöstra stadsdelen som ett framtida bostadsområde. Snart startar arbetet med att ta fram en detaljplan för området och den ska omfatta både bostäder och förskola.

Om Svartå strand lämnas inga svar som inte tidigare är kända för allmänheten.

Det verkar inte finnas förutsättningar för en spännande lokal valrörelse om drygt ett år. Men man kan ju hoppas att någon partiskiljande fråga dyker upp framöver.

Cecilias svar:

Vilken fråga känns mest angelägen för ditt parti att driva till valet 2014?
Viktigaste frågan, det är en svår fråga då allt hänger samman. Kommunen där hjulen snurrar är ju en välkänd gammal slogan, men lite så är det. Att ha ett bra näringslivsklimat, bra kommunikationer, bra barnomsorg och skola, fina rekreationsområden, brett utbud av villatomter och bostäder m.m. Allt detta behövs för att ha en positiv anda i en kommun. Vi har tydligt satsat de senaste 15 åren på att utveckla Mjölby till att bli en attraktiv boende ort, detta arbete måste fortsätta. Dock kommer det att bli en större fokusering på kärnverksamheten, omsorg och skola. Omsorgen står inför stora utmaningar. Verksamheten behöver prioriteras för att kunna mäta de behov som finns och kommer. Vi måste också ge utrymme för utvecklingsfrågor inom området, så vi står väl rustade att möta behov och förväntningar i framtiden. Nästa år tar kommunen över hemsjukvården, en utmaning men också stora möjligheter. Bättre möjligheter till samarbete som gynnar patienten, men även nya utvecklingsmöjligheter för våra anställda. Skolan lägger grunden för våra barns möjligheter att nå sina drömmars mål. Genom tidiga satsningar i skolan ökar vi chansen för barnen att med rätt stöd och stimulans nå målen i skolan och sin fulla potential. Utbildning måste tydligare kopplas till arbetsmarknaden för att bättre matcha in våra unga. Att ungdomar går sysslolösa är ett resursslöseri. Vi ska jobba för att ungdomar är i aktivitet och inte passivitet, och vi ska samverka där så krävs för att nå resultat.
Blir det skattehöjning med 50 öre när ni tar driftbudgeten i höst?

Detta uttalande gjorde vi från de tre majoritetspartierna till fullmäktige i juni, det är en markering av att vi måste se över skattesatsen.

Budget 2014
Mjölby kommun har de senaste 15 åren gjort en fantastisk resa. I slutet av 90-talet hade Mjölby ett vikande invånarantal. Nu ökar folkmängden, kommunen fortsätter att utvecklas och Mjölby har satts på kartan. Det finns en klar strategi med att satsa på pendling, boendemiljöer, rekreation, men också på bra verksamheter inom skola och omsorg. Vi har fått en positiv utveckling i kommunen.

Tyvärr har vi de senaste åren haft en större turbulens ekonomiskt, både på lokal och nationell nivå. Mjölby kommun har sedan införandet av balanskravet klarat detta mål, som handlar om att ha plussiffror på sista raden. Men, vi ser att våra kärnverksamheter står inför stora utmaningar framöver. Nyckeln till frihet går genom möjligheten till en bra skola och utbildning med goda resultat. Vår vision är Världsvan och hemkär och för detta ska vi rusta våra barn och ungdomar. Vi ska också kunna känna en trygghet att när vi behöver hjälp, då ska den finnas där, en bra och kvalitativ omsorg.

För att klara av att parera de stora kasten inom ekonomin de senaste åren har vi tyvärr tvingats till sparkrav. Det är inte längre möjligt.

Under hösten lades ett utredningsuppdrag om att se över förutsättningarna för kommunens ekonomi. ”Hur fördelar vi våra ramar och vilka principer i tilldelning har vi?” Den utredningen är nu klar, men måste kompletteras med bland annat en större omvärldsbevakning och kvalitetsuppföljning. Detta måste kommunstyrelsen göra tillsammans med nämnder och förvaltningar för att hitta den bästa helhetslösningen som också är långsiktig.

Det arbetet kommer fortsätta fram till att kommunfullmäktige sätter slutgiltiga ramar i november. I arbete kommer det att ingå att se över skattesatsen, för att kunna få en långsiktig, stabil ekonomi och inte minst en bra verksamhet.

Vilka konkreta planer har ni för Skänninge nu när pendeltågsstationen har öppnat?
Skänninge kommer nu att äntligen få sin idrottshall, men det finns även många andra planer. Just nu arbetar vi med att ta fram en översiktsplan för Skänninge med rubriken: Ett attraktivt Skänninge att leva och bo i för alla åldrar. De tre kärnfrågorna är: Levande centrum, bevara kulturarvet och värna om brukningsvärd jordbruksmark. Skänninge har sin historia och den ska vi inte glömma bort utan istället fortsätta att bygga vidare på. Vi behöver vidga våra vyer och försöka att samarbeta mer med resten av Östergötland för att locka besökare till vår region. Skänninge är vår ort mitt i grönsakslandet och även detta tema behöver vi utveckla. Dock är det så att vi vill att flera ska bosätta sig i Skänninge och då behöver vi olika alternativ. Ett av de områden vi kommer se över är marken på andra sidan järnvägen (mot Mantorp), kan vi här på lång sikt erbjuda liknande boenden som vi skapat i Mantorp nära pendeln.

Finns det budgetutrymme för att bygga bostäder (villor) på Sjunnings fält när nu Karlslund hastigt och lustigt införlivats i ”stallet”?

Absolut, detta är ett av de områden som vi får mest förfrågningar omkring i Mjölby tätort. Ett fantastiskt område nära till naturen men ändå centralt beläget. På KS nu i augusti kommer vi ta upp om att upprätta en detaljplan för Sjunningsfält, både för småhustomter men även för förskoleverksamhet.

Blir det några bostäder på Svartå Strand? I så fall. När?
Svartåstrand har varit ett framtidsprojekt i många år där kommunen köpt in mark, planerat och arbetat med visioner för området. Det är inte varje dag man är med och stakar ut vägen för en helt ny stadsdel, mycket roligt. Glädjande nog kommer vi allt närmare en byggstart. Bostadsbolaget arbetar tillsammans med HSB på ett projekt för två stycken höghus. Detaljplanen ska vara klar till början av året och i den bästa av världar om allt flyter på skulle en byggstart kunna vara möjlig till nästa höst. Bostadsbolaget tittar på möjligheterna att bygga enligt SABO:s KOMBO hus koncept. http://www.sabo.se/kunskapsomraden/nyproduktion/SABOs%20Kombohus/Sidor/default.aspx

Vad kan ni som politiker göra för att påskynda processen för att avlägsna den missprydande grushögen efter kvarnens rivning?
Arbetet vid gamla kvarnen startade i början av 2012. Den ”grushög” som idag finns kvar har vi fått till oss är tänkt att användas som utfyllnad vid det fortsatta arbetet i området. Om man anser att högen är deponi har man enligt lag 3 år på sig att föra bort massorna. Vi har en kontinuerlig kontakt med fastighetsägaren om området och samtal omkring upprättande av detaljplan.

Och här följer Monikas svar.

1)  Vilken fråga känns mest angelägen för ditt parti att driva till valet 2014?

Vi har inte vårt valmanifest färdigt ännu som Du förstår det kommer bli höstens arbete men givetvis gäller Ordning och reda på Ekonomin, en ekonomi i balans,våra kärnverksamheter ska prioriteras…skolan, äldreomsorgen, fastighetsunderhåll, lokalproducerad mat, stimulera till att företag  vill etablera sig i kommunen. Det var en smakbit…    

2)   Blir det skattehöjning med 50 öre när ni tar driftbudgeten i höst?
Den sittande majoriteten får svara på den frågan.

3)   Vilka konkreta planer har ni för Skänninge nu när pendeltågsstationen har öppnat?

Det har/görs satsningar i Skänninge idag, konkret är att det ska byggas en Idrottshall och det finns tomter att tillgå. Vi ska arbeta med en fördjupad översiktsplan i höst gällande Skänninge. Tiden kommer att visa att Skänninge kommer att utvecklas…

4)   Finns det budgetutrymme för att bygga bostäder (villor) på Sjunnings fält när nu Karlslund hastigt och lustigt införlivats i ”stallet”?

Vi har för tillfället tomter att tillgå så det finns ingen anledning inom den närmsta tiden att ta fram ett nytt bostadsområde till…men i framtiden är jag övertygad om att det kommer att finns vackra hus där.

5)   Blir det några bostäder på Svartå Strand? I så fall. När? (Svara gärna så konkret som möjligt)

Självklart blir det bostäder på Svartå Strand, tyvärr har det tagit tid …men, men den som väntar på något gott…Bostadsbolaget har bollen just nu och vi inväntar en detaljplan..Kan tyvärr inte svara bättre än så här…vi vill samtliga att det ska starta ett byggande så bollen börjar rulla igång. Vi behöver bli fler invånare i Mjölby centralort så bl a. näringslivet blir stimulerat och det blir en rotation med vårt boende, som skedde när Hövitsmannen var färdigbyggt.  

 6)   Vad kan ni som politiker göra för att påskynda processen för att avlägsna den missprydande grushögen efter kvarnens rivning?

Jag hänvisar till KSO, Cecilias svar --
  I våra politikerroller kan vi ju givetvis föra en dialog.
./.
Fotnot: En skattehöjning med 50 öre per beskattningsbar krona betyder att en person som tjänar 300 000 kr får en skattehöjning på 1 500 kr per år.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

De okända miljardärerna på slätten

Bakom denna oansenliga fasad döljer sig ett av länets med välmående bolag.   Cloetta, Biltema och Saab är välkända i Östergötland. Men kännedomen om Runsvengruppen i Skänninge som äger varuhuskedjan ÖoB är mindre. Trots att koncernen är en veritabel pengamaskin för sina ägare. ÖoB säljer livsmedel, husgeråd, verktyg, penslar och trädgårdsredskap för nästan fyra miljarder kr per år. Den butik som inom kort öppnas i Linköping blir den hundrade i ordningen. Runsvengruppen och Biltema har två saker gemensamt. De är inte börsnoterade och håller en låg profil gentemot massmedia. Biltema fyller 50 i år och jubileumsartikeln i Corren skrevs utan att Sten-Åke Lindholm uttalade sig överhuvudtaget. Även Runsvens ägare håller distansen till medierna. Delvis beroende på en 30 år gammal historia när polisen gjorde en gryningsräd mot bolagets huvudkontor och beslagtog bokföringshandlingar för att företaget var misstänkt för varusmuggling. Påslakan hade deklarerats som vindskydd

"Bitterhet är inte min grej"

  J ohan Birath lämnar politiken definitivt den 1 mars. På lördagen avsade han sig samtliga uppdrag för socialdemokraterna. Johan har haft ledande uppdrag för sitt parti i många år och bland människor i och utanför Boxholm sågs han som Britt-Marie Johanssons självklara efterträdare, men en medlemsomröstning i partiet röstade fram Claes Sjökvist, kultursekreterare i Tranås, som partiets främsta företrädare. Valresultate t ställde all planering på ända och fick till följd av Britt-Marie Johansson sköt upp sin planerade pensionering i somras. Men nu har alltså Johan nått vägs ände åtminstone vad partipolitiken beträffar. Johan Birath har en spännande bakgrund. Började som valsverksarbetare, vidareutbildade sig till lärare och forskare. Han har skrivit såväl skönlitterära verk som flammande protestartiklar mot ysteriets nedläggning och är flitigt anlitad som föredragshållare i historia. De östgötska bibliotek, församlingshem och bygdegårdar, som inte haft besök av Johan, är lätt rä

"Åk till Linköping - skit i Mjölby"

                                                                             Användbar till mycket. K ommunal marknadsföring är inte lätt särskilt inte som orten ifråga inte har något att visa upp. Ett av de mer udda inslagen i min journalisttillvaro i Mjölby var kampanjen ”Åk till Linköping – skit i Mjölby”. Och den historien från 1982 är värd att berätta. En av de anställda på fritidskontoret ansåg att Mjölby hamnat i bakvatten när det gällde jakten på turister i konkurrens med övriga kommuner i västra länsdelen. Hans tankegång var inte originell men klarsynt. Ett stort antal resenärer passerade genom kommunen på E 4 och denna mäktiga potential utnyttjades inte. Vi måste hitta ett sätt att få åtminstone tio procent av de förbipasserande att stanna till. Vilka är de mest grundläggande behoven hos förare och passagerare? Jo, alla blir nödiga förr eller senare. Särskilt om man färdats 35 mil.   Ett utedass med vidhängande informationstavlor byggdes i Väderstad. Sagt och gjort.