Fortsätt till huvudinnehåll

Vindkraften delar TjällmoDet blåser upp till strid om vindkraften i Tjällmoskogarna. Föreningen Tyleskogens Landskapsskydd motsätter sig planerna på 26 vindkraftverk (150-200 meter höga) i Hultema fem km norr om Tjällmo.

Tyleskogens Landskapsskydd har ett namnkunnig ordförande i advokaten Rolf Åbjörnsson, expert på insolvensrätt och f d riksdagsledamot för kristdemokraterna. Känd från radio och TV skulle man kunna säga. En resursstark man med andra ord. Han har engagerat docent Bertil Persson för att analysera VKS Vindkrafts ansökan. Persson dömer ut ansökan över 30 sidor på i stort sett alla punkter; bristfälliga ekonomiska kalkyler och förfulad landskapsbild.

Vindkraftföretaget har stöd av Tjällmo Byalag som har 800 medlemmar fördelade på 15 föreningar. Dess ordförande Ove Caesar oroas inte av det nyorganiserade motståndet utan förlitar sig på informationen från VKS Vindkraft. Sen kan man förstås fundera över hur engagerade var och en av dessa 800 medlemmar är i vindkraftverken.

Det är förstås frestande att dra en parallell med de stundtals hetsiga diskussioner som förs i Ödeshög mellan Föreningen Rättvis Vind i Holaveden och vindkraftsintressenterna även om det lugnat ner sig något på senare tid. Än så länge verkar tonläget i Tjällmo vara ganska dämpat.

Enligt uppgift från tillförlitlig källa ligger Hultema precis utanför försvarets stoppgräns på 40 km från Malmen. Ansökan behandlas av Länsstyrelsen.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

De okända miljardärerna på slätten

Bakom denna oansenliga fasad döljer sig ett av länets med välmående bolag.   Cloetta, Biltema och Saab är välkända i Östergötland. Men kännedomen om Runsvengruppen i Skänninge som äger varuhuskedjan ÖoB är mindre. Trots att koncernen är en veritabel pengamaskin för sina ägare. ÖoB säljer livsmedel, husgeråd, verktyg, penslar och trädgårdsredskap för nästan fyra miljarder kr per år. Den butik som inom kort öppnas i Linköping blir den hundrade i ordningen. Runsvengruppen och Biltema har två saker gemensamt. De är inte börsnoterade och håller en låg profil gentemot massmedia. Biltema fyller 50 i år och jubileumsartikeln i Corren skrevs utan att Sten-Åke Lindholm uttalade sig överhuvudtaget. Även Runsvens ägare håller distansen till medierna. Delvis beroende på en 30 år gammal historia när polisen gjorde en gryningsräd mot bolagets huvudkontor och beslagtog bokföringshandlingar för att företaget var misstänkt för varusmuggling. Påslakan hade deklarerats som vindskydd

"Bitterhet är inte min grej"

  J ohan Birath lämnar politiken definitivt den 1 mars. På lördagen avsade han sig samtliga uppdrag för socialdemokraterna. Johan har haft ledande uppdrag för sitt parti i många år och bland människor i och utanför Boxholm sågs han som Britt-Marie Johanssons självklara efterträdare, men en medlemsomröstning i partiet röstade fram Claes Sjökvist, kultursekreterare i Tranås, som partiets främsta företrädare. Valresultate t ställde all planering på ända och fick till följd av Britt-Marie Johansson sköt upp sin planerade pensionering i somras. Men nu har alltså Johan nått vägs ände åtminstone vad partipolitiken beträffar. Johan Birath har en spännande bakgrund. Började som valsverksarbetare, vidareutbildade sig till lärare och forskare. Han har skrivit såväl skönlitterära verk som flammande protestartiklar mot ysteriets nedläggning och är flitigt anlitad som föredragshållare i historia. De östgötska bibliotek, församlingshem och bygdegårdar, som inte haft besök av Johan, är lätt rä

"Åk till Linköping - skit i Mjölby"

                                                                             Användbar till mycket. K ommunal marknadsföring är inte lätt särskilt inte som orten ifråga inte har något att visa upp. Ett av de mer udda inslagen i min journalisttillvaro i Mjölby var kampanjen ”Åk till Linköping – skit i Mjölby”. Och den historien från 1982 är värd att berätta. En av de anställda på fritidskontoret ansåg att Mjölby hamnat i bakvatten när det gällde jakten på turister i konkurrens med övriga kommuner i västra länsdelen. Hans tankegång var inte originell men klarsynt. Ett stort antal resenärer passerade genom kommunen på E 4 och denna mäktiga potential utnyttjades inte. Vi måste hitta ett sätt att få åtminstone tio procent av de förbipasserande att stanna till. Vilka är de mest grundläggande behoven hos förare och passagerare? Jo, alla blir nödiga förr eller senare. Särskilt om man färdats 35 mil.   Ett utedass med vidhängande informationstavlor byggdes i Väderstad. Sagt och gjort.