Fortsätt till huvudinnehåll

Vindkraften delar TjällmoDet blåser upp till strid om vindkraften i Tjällmoskogarna. Föreningen Tyleskogens Landskapsskydd motsätter sig planerna på 26 vindkraftverk (150-200 meter höga) i Hultema fem km norr om Tjällmo.

Tyleskogens Landskapsskydd har ett namnkunnig ordförande i advokaten Rolf Åbjörnsson, expert på insolvensrätt och f d riksdagsledamot för kristdemokraterna. Känd från radio och TV skulle man kunna säga. En resursstark man med andra ord. Han har engagerat docent Bertil Persson för att analysera VKS Vindkrafts ansökan. Persson dömer ut ansökan över 30 sidor på i stort sett alla punkter; bristfälliga ekonomiska kalkyler och förfulad landskapsbild.

Vindkraftföretaget har stöd av Tjällmo Byalag som har 800 medlemmar fördelade på 15 föreningar. Dess ordförande Ove Caesar oroas inte av det nyorganiserade motståndet utan förlitar sig på informationen från VKS Vindkraft. Sen kan man förstås fundera över hur engagerade var och en av dessa 800 medlemmar är i vindkraftverken.

Det är förstås frestande att dra en parallell med de stundtals hetsiga diskussioner som förs i Ödeshög mellan Föreningen Rättvis Vind i Holaveden och vindkraftsintressenterna även om det lugnat ner sig något på senare tid. Än så länge verkar tonläget i Tjällmo vara ganska dämpat.

Enligt uppgift från tillförlitlig källa ligger Hultema precis utanför försvarets stoppgräns på 40 km från Malmen. Ansökan behandlas av Länsstyrelsen.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

De okända miljardärerna på slätten

"Väderstads tränare har aldrig sett damfotboll"

Slättas lirare - vart tog ni vägen?